Adresonderzoek

Staat iemand op uw adres ingeschreven die er niet woont? Of heeft iemand een briefadres op uw adres en kunt u die persoon niet meer bereiken? Dan kunt u een adresonderzoek aanvragen bij de gemeente. Wij zoeken uit waar deze persoon nu woont en we vragen om het nieuwe adres door te geven.

Digitaal aanvragen

Adresonderzoek online aanvragen 

Heeft u nog geen DigiD? U kunt deze eenvoudig aanvragen op www.digid.nl. Het duurt vijf werkdagen voordat u schriftelijk uw DigiD ontvangt. Bij de overheid moet u vaak uw identiteitskaart of paspoort laten zien. Zo weten wij wie u bent. Op internet kunt u laten zien wie u bent door in te loggen met uw DigiD.

Aan de balie in het Stadskantoor

U kunt zelf een afspraak maken of bel 14 053.

Het aanvragen van een adresonderzoek is gratis.

Goed om te weten: De gemeente Enschede kan een bestuurlijke boete geven als iemand bewust zorgt voor onjuiste informatie in de BRP.

U kunt een adresonderzoek aanvragen als u eigenaar, huurder of medebewoner van de woning bent.

Als u naar de afspraak komt, dan neemt u mee:

  • Een geldig identiteitsbewijs.
  • Gegevens van de persoon die u in onderzoek wilt zetten. Denk aan (nieuwe) adresgegevens, een telefoonnummer of mailadres.

Gerechtsdeurwaarders

Bent u gerechtsdeurwaarder? Dan kunt u een adresonderzoek aanvragen met Eherkenning.

Hoe werkt het?

De gemeente krijgt een melding dat iemand niet meer woont of niet meer bereikbaar is op het adres waarop deze persoon staat ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP).

  • De gemeente Enschede doet dan een adresonderzoek. Een toezichthouder van de BRP verstuurt (oproep)brieven en kan op huisbezoek gaan.
  • De gemeente vraagt de persoon die in onderzoek staat om zich in te schrijven op het juiste adres.
  • Een adresonderzoek duurt tussen de 10 en 15 weken. We moeten iemand de tijd geven om te reageren. In sommige gevallen duurt het langer.
  • Als een onderzoek geen of onvoldoende informatie oplevert, kan de gemeente de inschrijving van deze persoon wijzigen. De gemeente kan iemand dan inschrijven op het vermoedelijke nieuwe adres of helemaal uitschrijven. Dit kan gevolgen hebben voor toeslagen, inkomsten en verzekeringen.

Goed om te weten: De gemeente Enschede kan een bestuurlijke boete geven als iemand bewust zorgt voor onjuiste informatie in de BRP.

Wat is het belang van goede adresgegevens?

Iemand kan slachtoffer worden van een verkeerde registratie. Iemand ontvangt dan bijvoorbeeld onterechte rekeningen op zijn woonadres. Of hij krijgt geen huurtoeslag omdat hij ‘medebewoners’ zou hebben. Iemand die met een verkeerd woonadres in de BRP staat, kan daarmee adresfraude plegen. Bijvoorbeeld door misbruik te maken van regelingen als kinderbijslag en studiefinanciering. Of door (belasting)schulden en boetes te ontwijken. De gemeente wil de kwaliteit van adresgegevens verbeteren en zo fraude met adresgegevens bestrijden.