Remigratie

De remigratiewet biedt mogelijkheden tot financiële ondersteuning voor personen die tot de doelgroep van deze wet behoren en naar het land van herkomst willen remigreren. Het land van herkomst is het land waar de remigrant is geboren.

Meer leest u op de website van het Nederlands Migratie Instituut (NMI).

De voorlichting over de Remigratiewet wordt verzorgd door:

Het Nederlands Migratie Instituut
Catharijnesingel 50
3511 GC Utrecht
telefoon: 030 - 2364245
website: www.nmigratie.nl.
 

De uitvoering van de Remigratiewet wordt verzorgd door:

De Sociale Verzekeringsbank
Postbus 9104
2300 PC Leiden
telefoon: 071 - 5129040
website: www.svb.nl.