Locaties zonnepanelen Duurzaamheidsroute A35 naar gemeenteraden

11 juni 2024
Wel op de Home/Uitgelicht Nieuws

De komende weken worden de beoogde locaties en randvoorwaarden voor zonnepanelen langs de A35, N35 en een deel van de A1 voorgelegd aan de gemeenteraden van Enschede, Hengelo, Borne en Wierden en andere relevante partners. De Duurzaamheidsroute A35 kan naar verwachting energie opwekken voor zo’n 25.000 tot 35.000 huishoudens in Twente.

Uit participatietrajecten in de gemeenten Almelo, Borne, Enschede, Hellendoorn, Hengelo en Wierden in 2021 kwam naar voren dat duurzame opwek van energie langs rijkswegen door velen als acceptabele oplossing wordt gezien. In 2023 kon de omgeving opnieuw meedenken over de plannen. Deze inbreng is meegewogen bij het formuleren van de randvoorwaarden en de keuzes voor de locaties die nu in verschillende gemeenteraden worden besproken. Meer informatie over hoe de inbreng vanuit de omgeving is meegenomen in het project vindt u in dit webinar van 29 februari 2024.

Achtergrond 

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onderzochten Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland samen met de gemeenten Enschede, Hengelo, Borne, Almelo, Wierden en Hellendoorn de mogelijkheden voor een duurzaamheidsroute op het traject N35 / A35 tussen Nijverdal en Enschede. Dit heeft geleid tot een concreet voorstel van provincie Overijssel, opgesteld in nauwe samenwerking met bovengenoemde partijen en netbeheerder Enexis. In het voorstel staan de beoogde locaties voor de zonnepanelen langs de Duurzaamheidsroute A35, de resultaten van de participatiebijeenkomsten, de bevindingen van de eerste onderzoeksronde en de verwachte effecten daarvan.

Vervolg van de Duurzaamheidsroute A35

Op basis van de reacties uit de gemeenteraden kan het voorstel nog worden aangepast. Vervolgens zal in het najaar een ontwerp-besluit ter inzage worden gelegd. Hierop kunnen belanghebbenden reageren. De reacties (zienswijzen) hierop worden betrokken bij het definitieve voorstel dat ter besluitvorming wordt voorgelegd aan Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel, naar verwachting begin 2025. Daarna kan een ontwikkelaar worden gezocht om het project uit te voeren.

Meer informatie over de Duurzaamheidsroute A35 vindt u op de website: www.energieoprijksgrond.nl/duurzaamheidsroute+a35externe-link-icoon