Mantelzorgers kunnen waardering voor 2016 aanvragen

11 oktober 2016

Voor ondersteuning kunnen mantelzorgers naar Wijkteams Enschede.

Mantelzorgers uit Enschede (of hun zorgvragers), die gedurende drie maanden of langer gemiddeld acht uur per week mantelzorg verlenen, kunnen een mantelzorgwaardering aanvragen via www.enschede.nl/mantelzorg. Dit is mogelijk vanaf medio november. Na akkoord kunnen zij voor
€ 50,- producten, diensten en/of waardebonnen bestellen in een keuzewebwinkel. De gemeente Enschede informeert mantelzorgers die vorig jaar een waardering hebben aangevraagd per brief dat zij weer een waardering aan kunnen vragen.

Mantelzorgondersteuning door wijkteams

Voor mantelzorg is jaarlijks € 1.000.000 opgenomen in de gemeentebegroting. De mantelzorgwaardering is onderdeel van de post mantelzorg. Hiervan is € 300.000 beschikbaar voor mantelzorgwaardering en € 700.000 voor mantelzorgondersteuning: Wijkteams Enschede kan waar nodig ondersteuning bieden met gesprekken, respijtzorg en cursussen en trainingen. Meer informatie kunt u vinden op http://www.wijkteamsenschede.nl/themas/mantelzorg/. Mantelzorgers die geen contact hebben met het wijkteam, kunnen uiteraard ook de waardering aanvragen.