Marike Bezema nieuwe directeur Kennispark Twente

15 maart 2023
Niet op de Home/Nieuwsoverzicht
portretfoto Marike Bezema

Bezema gaat met ingang van 15 maart 2023 aan de slag om Kennispark Twente verder uit te bouwen en te transformeren tot een dynamisch en duurzaam innovatiedistrict waar talent graag wil werken.

Marike Bezema is door de Raad van Toezicht van de Stichting Gebiedsorganisatie Kennispark benoemd als nieuwe directeur. Bezema gaat met ingang van 15 maart 2023 aan de slag om Kennispark Twente verder uit te bouwen en te transformeren tot een dynamisch en duurzaam innovatiedistrict waar talent graag wil werken.

De afgelopen jaren is door de gebiedsorganisatie en alle betrokkenen hard gewerkt aan de randvoorwaarden voor de fysieke gebiedsontwikkeling. Naast het toevoegen van een nieuw innovatiedistrict en de transformatie van het bestaande gebied, zet de organisatie sterk in op het versterken van het profiel en de samenwerking. In deze fase waarin het gebied zich bevindt, wordt Marike Bezema de juiste persoon geacht. Haar regionale, bestuurlijke capaciteiten, haar sterke Twentse netwerk en haar verbindende persoonlijkheid, moeten ervoor zorgen dat de samenwerking binnen de gebiedsontwikkeling wederom een stap voorwaarts gaat. Bezema: “Mijn ambitie is om van Kennispark een zichtbare Twentse broedplaats van innovaties te maken. Het ondernemerschap, de unieke kennispositie en de (jonge) professionals geeft Twente een bijzondere plek die bijdraagt aan onze maatschappelijke uitdagingen. Ik zie uit naar de samenwerking met de regionale partners. ”

Over Marike Bezema

Bezema is lid van de Raad van Commissarissen van Twente Milieu en van FC Twente en was voorzitter Raad van Toezicht van VluchtelingenWerk Oost-Nederland. Ze is geboren in Enschede, opgegroeid in De Lutte en voor haar studie verhuisd naar Rotterdam. Bezema begon in 2001 haar carrière als Interim Financial bij Ernst & Young met diverse opdrachten bij ministeries, waaronder de financiële afhandeling van de Vogelpest. In 2005 kwam ze vanuit Rotterdam weer terug naar Twente en sindsdien woont ze weer in De Lutte. De afgelopen jaren heeft Bezema onder andere gewerkt bij Waterschap Regge en Dinkel, Omgevingsdienst Twente, adviesbureau BMC, Waterschap Drents Overijsselse Delta en als kwartiermaker Mobiliteitsteam Arbeidsmarkt Twente. Bezema is maatschappelijk actief en sinds 2021 voorzitter van de Eshuis Foundation, waar maatschappelijke initiatieven veelal rondom jeugd, een kickstart geboden wordt. Daarnaast is ze bestuurslid van Lutterzand Literair, een literair event in de natuur. 

Ervaring in complexe stakeholderomgevingen

De Raad van Toezicht van Kennispark is erg blij met de komst van Bezema. Voorzitter Arjan Kampman: “Marike Bezema is een verbinder met een bewezen staat van dienst. Haar persoonlijkheid, gecombineerd met haar ervaring in complexe stakeholderomgevingen, geven Marike de juiste basis om Kennispark Twente samen met alle partijen en initiatieven door te ontwikkelen naar een toekomstbestendig innovatiedistrict van internationaal formaat.”

Meer weten over de plannen voor Kennispark in 2023: download het Jaarplan 2023