Meer scholen kunnen gebruikmaken van het Jeugdeducatiefonds

24 juni 2024
Wel op de Home/Uitgelicht Nieuws

Het aantal scholen in Enschede dat een beroep kan doen op financiële steun van het Jeugdeducatiefonds (JEF) wordt uitgebreid van 10 naar 24. Het college van B&W heeft hiertoe maandag 24 juni besloten

De gemeente betaalt hier aan mee. Met deze investering wil het college de kansengelijkheid voor kinderen bevorderen.

Het Jeugdeducatiefonds ondersteunt scholen met leerlingen die opgroeien in minder kansrijke omstandigheden. Dankzij de financiële bijdrage kunnen scholen extra producten en diensten inzetten om kinderen te helpen hun talenten te ontwikkelen en hun toekomstperspectieven te verbeteren.

De hulp varieert van het bekostigen van sport- en cultuuractiviteiten tot het aanbieden van extra leermaterialen en -begeleiding. Aan deze steun vanuit het fonds past de gemeente 33 procent bij. De overige 66 procent komt van het Jeugdeducatiefonds, dat donaties krijgt van bedrijven, particulieren en vermogensfondsen.

Past bij onze visie

Wethouder kansengelijkheid en onderwijs, Harmjan Vedder, benadrukt het belang van deze samenwerking: "Het is belangrijk dat we ons niet neerleggen bij de situatie van kinderen in armoede. Ook zij verdienen het om op school hun gaven en talenten volop te kunnen ontwikkelen. Of het nu is met extra muzieklessen, excursies, extra ondersteuning of mooie jeugdliteratuur voor de schoolbieb. Ik ben dankbaar dat we dat voor deze kinderen samen met het Jeugdeducatiefonds en de scholen kunnen betekenen.”

Sinds het schooljaar 2021-2022 draagt de gemeente Enschede bij aan de steun voor scholen via het Jeugdeducatiefonds. Aanvankelijk ging het om 4 scholen. Dat aantal is in de loop van de jaren steeds verder uitgebreid. Met deze uitbreiding bevordert de gemeente kansengelijkheid. De gemeente wil ervoor zorgen dat elk kind, ongeacht de financiële situatie van het gezin, gelijke toegang heeft tot voorzieningen, ondersteuning en bijbehorende kansen.

Nauwe samenwerking

Het Jeugdeducatiefonds werkt nauw samen met scholen om ervoor te zorgen dat de ondersteuning aansluit bij de specifieke behoeften van de leerlingen. Met de extra financiële steun van de gemeente Enschede kan het fonds zijn bereik en impact verder vergroten. Deze uitbreiding is mogelijk gemaakt dankzij een verhoging van de gemeentelijke bijdrage aan het Jeugdeducatiefonds met 70.000 euro per jaar.