Meer weten over Diftar?

20 december 2016

Minder restafval in de grijze bak, het kan echt! Vanaf 1 januari betalen inwoners van Enschede, naast een vast bedrag aan afvalstoffenheffing, per keer dat ze de grijze afvalbak aan de straat wordt gezet. Of het aantal keren dat restafval wordt aangeboden bij een ondergrondse container.

Meer weten over dit nieuwe systeem Diftar? Op de website van Twente Milieu is veel informatie te vinden. En bekijk ook onderstaande animatie: