Melding activiteitenbesluit

Veel bedrijven moeten een melding Activiteitenbesluit doen als ze starten of veranderen. Anderen hebben een omgevingsvergunning milieu of een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) nodig. Onder Bijzonderheden vindt u meer informatie hierover. Een aantal werkzaamheden moet u melden aan de gemeente. Deze werkzaamheden hebben betrekking op bouwen, slopen, opheffen overtredingen milieu of brandveiligheid. U kunt deze melding online regelen onder Aanvragen.

Aanvragen

Via www.aimonline.nl (AIM) of via www.omgevingsloket.nl kunt u checken of u een melding Activiteitenbesluit of een aanvraag vergunning moet doen.

Als u meldingsplichtig bent, handelt u de melding verder af via de AIM. Als u omgevingsvergunningplichtig bent, handelt u dit af via het Omgevingsloket.

Kosten

Aan (het doen van) een melding zijn geen (leges)kosten verbonden.

Voor het indienen van een juiste melding moet u wel rekening houden met bijvoorbeeld de kosten voor het opstellen van een goede plattegrondtekening of het eventueel laten uitvoeren van onderzoeken.

Bijzonderheden

Het Kenniscentrum InfoMil is het centraal informatiepunt voor wet- en regelgeving op milieugebied en het omgevingsdomein. Hier kunt u terecht voor actuele informatie over milieuregelgeving, het activiteitenbesluit, achtergronden en ontwikkelingen.

Weet u niet zeker of u een 'inrichting' zoals bedoeld in de Wet milieubeheer hebt? Gebruik dan via InfoMil het stappenschema waarmee u kunt bepalen of er sprake is van een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer.

Wat zijn mijn rechten en plichten?

Milieumeldingen inzien

Het is mogelijk om als bedrijf (of als particulier) milieumeldingen in te zien (openbaar dossier).

Milieuvoorschriften en milieubescherming

De milieuvoorschriften en artikelen van het Activiteitenbesluit zijn niet vrijblijvend. Als bedrijf bent u zelf verantwoordelijk voor naleving van de milieuvoorschriften en artikelen in uw bedrijf. De gemeente ziet toe op de naleving. Dit gebeurt door bedrijven te controleren, te adviseren en te stimuleren. De voor uw bedrijf van toepassing zijnde voorschriften staan in het Activiteitenbesluit en de Ministeriele Regeling. Door het uitvoeren van de internettoepassing is vast te stellen welke voorschriften van toepassing zijn.
Voor meer duidelijkheid of een toelichting kunt u contact zoeken met de afdeling Vergunnen, telefoon 053 481 7100

Handhaving voorschriften

Heeft u vragen ten aanzien van de handhaving van voorschriften dan moet u zich richten tot de afdeling Handhaven Bouwen & Milieu, algemeen telefoonnummer 053-481 7100.

Contact

Voor meer duidelijkheid of een toelichting kunt u contact zoeken met de afdeling Bestemmen & Vergunnen, telefoon 053 481 7100;
Hetzelfde telefoonnummer geldt ook voor de handhaving van voorschriften.