Bezwaar

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente kunt u bezwaar maken.