Beroepschrift indienen

Indienen van beroep moet u met een beroepschrift doen. Hierin legt u uit waarom u het niet eens bent met de beslissing van een bestuursorgaan. Meestal wordt een beroepschrift ingediend nadat een bezwaarschrift is ingediend. Als u het niet eens bent met het antwoord op uw bezwaarschrift dan kunt u dus, binnen zes weken, met een beroepschrift hierop reageren en vertellen waarom u het er niet mee eens bent.