Bezwaarschrift indienen

Als u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken. Dat kan zowel digitaal of per post:

 • U kunt via de link digitaal een bezwaarschrift indienen. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Als u die niet heeft, moet u eerst DigiD aanvragen bij de Rijksoverheid.
 • Per post kunt u uw bezwaar sturen naar het volgende adres:
  Commissie Bezwaarschriften
  Postbus20
  7500 AA Enschede 

Let op: als u bezwaar wilt maken tegen uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen, dan kunt u dat doen bij het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente.

Bezwaar maken is gratis. Kosten die u zelf maakt – bijvoorbeeld kopieën, verzendkosten en vervoerskosten voor een hoorzitting – betaalt u zelf.
Als u ook een voorlopige voorziening vraagt bij de rechtbank, dan moet u wel griffierecht betalen. De hoogte van het griffierecht vindt u op de website Rechtspraak.nl.

Heeft u professionele rechtsbijstandsverlening, zoals een advocaat of een rechtsbijstandverzekering? Dan krijgt u deze kosten misschien vergoed. Uw hulpverlener kan u hier meer over vertellen.

 

Waartegen kunt u bezwaar maken?

U kunt onder andere bezwaar maken als:

 • u het niet eens bent met de beslissing die de gemeente op uw eigen aanvraag heeft genomen. U vroeg bijvoorbeeld een vergunning aan en krijgt deze niet;
 • u het niet eens bent met een beslissing die op een aanvraag van iemand anders, en u hierbij rechtstreeks bent betrokken. Uw buren hebben bijvoorbeeld een bouwvergunning gekregen om een uitbouw aan hun huis te maken. U bent het hier niet mee eens, want de zon wordt dan weggenomen in uw tuin. U bent dan rechtstreeks betrokken, dus u kunt bezwaar maken;
 • de gemeente neemt de beslissing op uw aanvraag niet binnen de geldende termijn;
 • de gemeente weigert een beslissing te nemen;
 • de gemeente niet binnen de geldende termijn een besluit op uw aanvraag neemt. Dan kunt u daar bezwaar tegen maken. U moet dit dan zo snel mogelijk doen. In dit geval geldt er geen wettelijke termijn voor uw bezwaar.

Voorlopige voorziening bij spoedeisend belang

De inhoud van het besluit blijft geldig als u bezwaar maakt. Heeft u een belangrijke reden waardoor u het besluit op uw bezwaar niet kunt afwachten? Dan kunt u een voorlopige voorziening vragen aan de rechter. De rechter bekijkt dan of u een regeling krijgt voor de periode dat uw bezwaarschrift nog in behandeling is. Een voorlopige voorziening vraagt u digitaal of per post:

 • digitaal via de website Rechtspraak.nl
 • per post naar het volgende adres:
  Rechtbank Overijssel
  Afdeling Bestuursrecht
  Postbus 10067
  8000 GB  ZWOLLE

Hoe maakt u bezwaar?

Onderaan de beslissing staat in de meeste gevallen waar u het bezwaarschrift naartoe kunt sturen. Als uw bezwaarschrift op de verkeerde plek terechtkomt, dan stuurt de gemeente het door naar de juiste plek.  Hierover krijgt u dan bericht.

Wilt u het volgende in het bezwaarschrift vermelden?

Alleen op die manier kunnen we het in behandeling nemen.

 • uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres;
 • ons zaaknummer/kenmerk;
 • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;
 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
 • de reden waarom u het er niet mee eens bent;
 • uw handtekening.

De gemeente bekijkt eerst of er een oplossing mogelijk is

Dit betekent dat de gemeente contact met u opneemt om hierover met elkaar te praten.

Is er geen mogelijkheid om tot een oplossing te komen?

Dan vraagt de gemeente aan de onafhankelijke Commissie Bezwaarschriften om een advies te geven over uw bezwaar.

U krijgt een uitnodiging voor een hoorzitting van de Commissie

Bij deze uitnodiging krijgt u alle belangrijke stukken die bij het besluit horen. Op de hoorzitting kunt u uw bezwaar verder uitleggen. Er komt ook iemand van de gemeente om het besluit uit te leggen. De Commissie kan vragen stellen aan u of de gemeente.

U krijgt geen uitnodiging als:

 • Het bezwaar heel duidelijk niet voldoet aan de voorwaarden (kennelijk niet-ontvankelijk).
 • U en eventuele betrokkenen dit niet willen.
 • Het duidelijk is dat u gelijk krijgt en anderen daar geen nadeel van hebben.

Wilt u uw bezwaar niet uitleggen op een hoorzitting?

Dan kunt u dat aangeven op het formulier dat u krijgt bij de ontvangstbevestiging. De Commissie beoordeelt uw bezwaarschrift dan zonder uw (verdere) uitleg.

De gemeente neemt een beslissing binnen 24 weken na het besluit waar u het niet mee eens bent

Als u het niet eens bent met de beslissing, kunt u binnen 6 weken beroep instellen. In de beslissing staat waar u in beroep kunt gaan.

Bent u van gedachten veranderd en wilt u uw bezwaar intrekken?

Dan kan dat schriftelijk. U stuurt het verzoek uw bezwaar in te trekken naar:

Commissie Bezwaarschriften
Postbus20
7500 AA Enschede

 

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.