Bezwaarschrift indienen

U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente. Dit kan binnen 6 weken na de datum van de beslissing die u van ons kreeg. Dat kan op de volgende manieren:

Wilt u het volgende in uw bezwaarschrift schrijven?

Alleen op die manier kunnen we het in behandeling nemen.

 • uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres;
 • ons zaaknummer/kenmerk dat op de brief met onze beslissing staat;
 • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft (via DigiD en e-mail niet nodig).;
 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
 • de reden waarom u het er niet mee eens bent;
 • uw handtekening (via DigiD en e-mail niet nodig).

Als u uw bezwaarschrift na 6 weken inlevert, dan nemen we dit niet meer in behandeling. U leest onder het tabblad Bijzonderheden meer over het maken van bezwaar.

Wilt u bezwaar maken tegen de gemeentelijke belastingaanslag?

Dat kunt u doen bij het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente.

Bezwaar maken is gratis. Kosten die u zelf maakt – bijvoorbeeld kopieën, verzendkosten en vervoerskosten voor een hoorzitting – betaalt u zelf.

Als u ook een voorlopige voorziening vraagt bij de rechtbank, dan moet u wel griffierecht betalen. Informatie over voorlopige voorziening en de hoogte van het griffierecht vindt u op de website rechtspraak.nl.

Waartegen kunt u bezwaar maken?

U kunt onder andere bezwaar maken als:

 • u het niet eens bent met de beslissing die de gemeente op uw eigen aanvraag heeft genomen. U vroeg bijvoorbeeld een vergunning aan en krijgt deze niet;  
 • u het niet eens bent met een beslissing die is genomen op een aanvraag van iemand anders, en u hierbij rechtstreeks bent betrokken. Uw buren hebben bijvoorbeeld een bouwvergunning gekregen om een uitbouw aan hun huis te maken. U bent het hier niet mee eens, want de zon wordt dan weggenomen in uw tuin. U bent dan rechtstreeks betrokken, dus u kunt bezwaar maken;
 • de gemeente neemt de beslissing op uw aanvraag niet binnen de geldende termijn;
 • de gemeente weigert een beslissing te nemen. Neemt de gemeente niet binnen de geldende termijn een beslissing op uw aanvraag? Dan kunt u daar ook bezwaar tegen maken. In dat geval geldt er geen termijn voor uw bezwaar. Maar u mag hier dan niet onredelijk lang mee wachten.

Voorlopige voorziening bij spoedeisend belang

De inhoud van de beslissing blijft geldig als u bezwaar maakt. Heeft u een belangrijke reden waardoor u de beslissing op uw bezwaar niet kunt afwachten?  Dan kunt u een voorlopige voorziening vragen aan de rechter. De rechter bekijkt dan of u een regeling krijgt voor de periode dat uw bezwaarschrift nog in behandeling is. Een voorlopige voorziening vraagt u digitaal aan of per post:

 • Digitaal met uw DigiD via de website rechtspraak.nl.
 • Per post naar het volgende adres:
  Rechtbank Overijssel
  Afdeling Bestuursrecht
  Postbus 10067
  8000 GB  Zwolle

De gemeente bekijkt eerst of er een oplossing mogelijk is

Dit betekent dat we dan contact met u opnemen om hierover met elkaar te praten.

Is er geen mogelijkheid om tot een oplossing te komen?

Dan vraagt de gemeente aan de onafhankelijke Commissie Bezwaarschriften om een advies te geven over uw bezwaar.

U krijgt een uitnodiging voor een hoorzitting van de Commissie Bezwaarschriften

Bij deze uitnodiging krijgt u alle belangrijke stukken die bij het besluit horen. Op de hoorzitting kunt u uw bezwaar verder uitleggen. Er komt ook iemand van de gemeente om het besluit uit te leggen. De Commissie kan vragen stellen aan u of de gemeente.

U krijgt geen uitnodiging als:

 • het bezwaar heel duidelijk niet voldoet aan de voorwaarden (kennelijk niet-ontvankelijk);
 • u en eventuele betrokkenen dit niet willen;
 • het duidelijk is dat u gelijk krijgt en anderen daar geen nadeel van hebben.

Wilt u uw bezwaar niet uitleggen op een hoorzitting?

Dan kunt u dat aangeven op het formulier dat u krijgt bij de ontvangstbevestiging. De Commissie beoordeelt uw bezwaarschrift dan zonder uw (verdere) uitleg.

De gemeente neemt een beslissing binnen 24 weken

Als u het niet eens bent met de beslissing, kunt u binnen 6 weken beroep instellen. In de beslissing staat waar u in beroep kunt gaan.

Bent u van gedachten veranderd en wilt u uw bezwaar intrekken?

Dan kan schriftelijk of mondeling: 

 • Per e-mail via jzr@enschede.nl.
 • Per telefoon via 053 - -481 85 55.
 • Per post naar:
  Commissie Bezwaarschriften
  Postbus 20
  7500 AA Enschede

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.