Bezwaarschrift indienen

U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente. Dit kan binnen 6 weken na de datum van de beslissing die u van ons kreeg. Dat kan op de volgende manieren:

Wilt u het volgende in uw bezwaarschrift schrijven?

Alleen op die manier kunnen we het in behandeling nemen.

  • uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres;
  • ons zaaknummer/kenmerk dat op de brief met onze beslissing staat;
  • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft (via DigiD en e-mail niet nodig).;
  • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
  • de reden waarom u het er niet mee eens bent;
  • uw handtekening (via DigiD en e-mail niet nodig).

Als u uw bezwaarschrift na 6 weken inlevert, dan nemen we dit niet meer in behandeling. U leest onder het tabblad Bijzonderheden meer over het maken van bezwaar.

Wilt u bezwaar maken tegen de gemeentelijke belastingaanslag?

Dat kunt u doen bij het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente.