Het Depot Enschede

Bij Het Depot Enschede worden weesfietsen en gevonden voorwerpen bewaard.

Openingstijden: Elke werkdag van 9.00 – 15.30 uur | Adres: Euregioweg 310 | 7532 SN Enschede | Tel. 053 481 8008

Een overzicht van verloren of gevonden voorwerpen vind je op: www.verlorenofgevonden.nl