Klachten-commissaris

Aanspreekpunt voor uw klachten

Klacht indienenBij de Klachtencommissaris kunt u als burger terecht met klachten over de gemeente Enschede. Wanneer u van mening bent dat medewerkers of bestuurders van de gemeente Enschede niet goed handelden of u niet juist behandelden, dien dan uw klacht bij ons in.

U heeft geen klacht maar u wilt iets melden?

Hebt u overlast van kapotte objecten of zwerfvuil in de openbare ruimte, fraude of andere illegale praktijken?
Doe dan een melding

Heeft u een onduidelijke  brief of e-mail van de gemeente gekregen?
Laat het ons weten! 

U kunt de brief of mail met of zonder opmerkingen opsturen:

Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente?

Maak dan bezwaar

Dien een klacht in

Bent u niet correct behandeld door een ambtenaar of bestuurder? Geef dan online of telefonisch uw klacht door.

Wat gebeurt er met uw klacht?

Wat gebeurt er met u klacht nadat het bij ons binnen komt?

Media

De Klachtencommissaris brengt jaarlijks verslag uit van werkzaamheden en adviezen.
Daarnaast kunnen in de media artikelen of onderzoeken verschijnen die relevant zijn voor u of voor het Klachtencommissariaat.

Het Klachtencommissariaat

De Klachtencommissaris heeft een kleine en onafhankelijke staf. Samen zorgen zij ervoor dat de afhandeling van uw klacht op een correcte manier plaats vindt.

Contact Klachtencommissaris

Contactgegevens van de Klachtencommissaris.