Contact Klachtencommissaris

Heeft u een klacht?

U kunt uw klacht online indienen, of een mail of brief sturen. 

Bij alle gemeentelijke gebouwen in Enschede is informatie over het Klachtencommissariaat te verkrijgen. Deze informatie bevat o.a. een antwoordkaart waarmee u uw klacht kunt indienen. Het opsturen van de kaart is, net zoals de dienstverlening van het Klachtencommissariaat, kosteloos.

Contactgegevens Klachtencommissaris

Correspondentieadres:

Postbus 20
7500 AA Enschede

Bezoekadres:

Stadhuis
Langestraat 24
Enschede

T 053 481 86 86
E klacht@enschede.nl
I www.enschede.nl/klachtencommissaris

People that do not have the Dutch nationality can file a complaint at the following link.
Goto: eIDAS Enschede

Please note that this is only possible by means of using a internationally accepted (eIDAS) digital identification.