Aansprakelijkheid bij schade

Aansprakelijkheid gemeente Enschede
Als u schade heeft geleden door een handelwijze of een nalatigheid van de gemeente, dan kunt u de gemeente daarvoor aansprakelijk stellen.
Bijvoorbeeld:

  • Schade door een gat in het wegdek of losliggende stoeptegels;
  • Schade bij de uitvoering van werkzaamheden aan de openbare weg of het openbaar groen.

Hierbij moet worden opgemerkt dat van iedere burger de nodige oplettendheid mag worden verwacht. Niet iedere losliggende stoeptegel of een gat in het wegdek veroorzaakt namelijk een gevaarlijke situatie.

Bij schade door winterse gladheid, een verstopte riolering of grondwater is het raadzaam eerst de onderdelen respectievelijk "gladheidbestrijding", "verstopte riolering" of "grondwateroverlast" te raadplegen alvorens een schadeclaim in te dienen.