Aansprakelijkheid bij schade

Aansprakelijkheid gemeente Enschede
Als u schade heeft geleden door een handelwijze of een nalatigheid van de gemeente, dan kunt u de gemeente daarvoor aansprakelijk stellen.
Bijvoorbeeld:

  • Schade door een gat in het wegdek of losliggende stoeptegels;
  • Schade bij de uitvoering van werkzaamheden aan de openbare weg of het openbaar groen.

Hierbij moet worden opgemerkt dat van iedere burger de nodige oplettendheid mag worden verwacht. Niet iedere losliggende stoeptegel of een gat in het wegdek veroorzaakt namelijk een gevaarlijke situatie.

Bij schade door winterse gladheid, een verstopte riolering of grondwater is het raadzaam eerst de onderdelen respectievelijk "gladheidbestrijding", "verstopte riolering" of "grondwateroverlast" te raadplegen alvorens een schadeclaim in te dienen.

Als u de gemeente aansprakelijk wilt stellen voor geleden schade, klikt u op onderstaande link.

Ik wil de gemeente aansprakelijk stellen voor mijn schade.

Als u schade aan een gemeentelijk eigendom wilt melden kunt u dit hier melden. Voor nadere informatie kunt u ook bellen met de gemeente, tel: 053-481 76 00.

Aansprakelijkheid burger-bedrijf
Als de gemeente schade heeft geleden door toedoen van een burger/ bedrijf dan kan de gemeente deze schade verhalen op de veroorzaker.
Bijvoorbeeld:

  • Het aanrijden van bomen, lichtmasten of verkeersmeubilair (paaltjes, verkeersborden e.d.);
  • Schade aan trottoirtegels door parkeren op het trottoir.

Beslissing over ingediende schadeclaims
De beslissing of een schadeclaim wordt toegewezen of afgewezen is afhankelijk van de wettelijke voorschriften, jurisprudentie en in veel gevallen de uitkomst van een onderzoek ter plaatse.

Onderzoek
Iedere claim wordt door de betrokken gemeentelijke afdeling nader onderzocht.

Toewijzing claim
De criteria of de claim wordt toegewezen zijn afhankelijk van de wettelijke eisen en van de uitkomst van het onderzoek. Een claim kan geheel of gedeeltelijk worden toegewezen, waarna de geleden schade geheel of gedeeltelijk wordt vergoed.

Afwijzing claim
Bij afwijzing van de claim volgt een afwijzingsbrief met de motivatie. Als u de gemeente aansprakelijk wilt stellen voor geleden schade, klikt u op 'aanvragen' - 'Ik wil de gemeente aansprakelijk stellen voor mijn schade'.

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.