Dierenopvang

Opvang van zwerfdieren
Gevonden dieren vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Een vinder van een zwerfdier is verplicht hiervan zo snel mogelijk aangifte te doen bij de politie. In Enschede kunt u aangifte doen bij het Dierenopvangcentrum Enschede of de Dierenambulance Enschede. Voor de opvang van zwerfdieren heeft de gemeente een contract gesloten met het Dierenopvangcentrum Enschede. Als het gevonden dier na twee weken niet door de eigenaar is opgehaald, krijgt het Dierenopvangcentrum Enschede het dier in eigendom. Het dier mag dan aan een ander worden verkocht of weggegeven.

Bij vermissing van een huisdier moet de eigenaar ook zo snel mogelijk aangifte doen bij de het centrale meld - en registratiepunt bij het Dierenopvangcentrum Enschede of bij de Dierenambulance.