Planschade

De Wet ruimtelijke ordening, artikel 6.1, biedt de mogelijkheid om van de gemeente een tegemoetkoming in de schade te krijgen als gevolg van (onder andere) een onherroepelijk bestemmingsplan of een onherroepelijk ontheffingsbesluit.

U krijgt alleen een tegemoetkoming in de schade, die redelijkerwijs niet (geheel) voor uw rekening behoort te komen en die niet al op een andere manier is vergoed, bijvoorbeeld door koop, onteigening of op een andere manier.

U moet binnen 5 jaar nadat het besluit onherroepelijk is geworden, een verzoek om tegemoetkoming in schade indienen en u moet aantonen dat u schade lijdt.