Woningklacht

Onder een woningklacht verstaan we een klacht over de technische toestand van een woning of een ander gebouw, zoals bijvoorbeeld een bedrijfsgebouw.
Alle gebouwen moeten aan bepaalde technische voorschriften voldoen. Deze voorschriften zijn opgenomen in het Bouwbesluit 2012. In het Bouwbesluit 2012 is bijvoorbeeld opgenomen dat panden veilig en energiezuinig moeten zijn, maar ook hoeveel daglicht minimaal binnen moet kunnen komen in een woning of hoeveel capaciteit de ventilatievoorzieningen moeten hebben. Ook moeten panden constructief veilig zijn.

Het komt voor dat een eigenaar zijn pand niet goed onderhoudt en dat een gebruiker, bijvoorbeeld een huurder, daar hinder van ondervindt. Ook kan het gebeuren dat omwonenden hinder ondervinden, bijvoorbeeld door een verwaarloosdeuitstraling van het pand.
Wanneer u hinder ondervindt als gevolg van achterstallig onderhoud, dan kunt u een klacht bij ons indienen. Na ontvangst van uw klacht wordt de situatie door de gemeente beoordeeld en wordt bekeken of de klacht gegrond is. Is dat het geval dan kan de eigenaar worden opgedragen de klacht te verhelpen. Wij raden u wel altijd eerst aan om in gesprek te gaan met de eigenaar. Soms gaat het namelijk om een probleem tussen bijvoorbeeld de eigenaar en de huurder en is de gemeente niet bevoegd om handhavend op te treden. Ook heeft de gemeente beleid waarin is opgenomen hoeveel prioriteit aan klachten wordt gegeven. Daarnaast vindt de gemeente ook dat een bepaalde mate van verantwoordelijkheid bij de eigenaar van een pand ligt. Wij zullen de eigenaar wel altijd wijzen op de eventuele gezondheidsrisico’s.