Zienswijze indienen

Zienswijzen indienen tegen een ontwerp-bestemmingsplan

Over een ontwerp-bestemmingsplan dat ter inzage ligt kunnen zienswijzen worden ingediend bij de gemeenteraad. Wanneer een ontwerp-bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd wordt onder andere bekend gemaakt in de Huis aan Huis. In die bekendmaking staat ook de periode genoemd (dat is altijd een periode van 6 weken) waarbinnen een zienswijze kan worden ingediend. Het indienen van een zienswijze kan op 3 manieren: digitaal, schriftelijk of mondeling. Met een zienswijze geeft u uw mening over het ontwerp-bestemmingsplan, bijvoorbeeld dat u het niet eens bent met een nieuwbouwproject dat in het bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt. Het indienen van een zienswijze tegen een bestemmingsplan lijkt op het maken van bezwaar tegen bijvoorbeeld een door de gemeente verleende vergunning. Het verschil tussen die twee is dat voor het maken van bewaar eerst een besluit moet zijn genomen door de gemeente, terwijl bij het indienen van een zienswijze het besluit over het vaststellen van het bestemmingsplan pas op een later moment door de gemeente wordt genomen. Bij dat besluit houdt de gemeente dan rekening met de ingediende zienswijzen. Voor meer informatie over bestemmingsplannen en de procedure zie ‘Bestemmingsplannen’.

Digitale reacties

Het is mogelijk om uw zienswijze digitaal in te dienen. U heeft hiervoor een DigiD nodig. Als u die niet heeft, moet u eerst DigiD aanvragen (externe link) bij de Rijksoverheid. Onderaan deze pagina vindt u het digitale formulier. 

Schriftelijke reacties

U kunt uw brief richten aan:

De gemeenteraad
Postbus 20 
7500 AA Enschede

U wordt verzocht in uw brief te vermelden:

  • Zienswijze ontwerp-bestemmingsplan .... (aanvullen met naam bestemmingsplan)
  • Identificatienummer NL.IMRO ........... (aanvullen met nummer achter het adres in de advertentie)
  • Uw naam en adres
  • Uw handtekening

Mondelinge reacties

Als u mondeling uw zienswijze over een ontwerp-bestemmingsplan wenst in te dienen, dan kunt u hiervoor een mail sturen naar vergunning@enschede.nl. Geef hierin duidelijk aan dat u een afspraak wilt maken voor het indienen van uw zienswijze en vermeld uw naam, adres en telefoonnummer. U wordt dan uiterlijk de volgende werkdag gebeld voor het maken van een afspraak.

Digitaal uw zienswijze indienen 

Wilt u dit doen als burger, kies dan de link hieronder.

Wilt u dit doen als bedrijf, kies dan onderstaande link.

inloggen met eHerkenning
eHerkenning regelt dat bedrijven zich digitaal kunnen identificeren wanneer ze online zaken regelen met de overheid. Dat doet eHerkenning op een efficiënte, betrouwbare en eenvoudige manier. De overheid weet dankzij eHerkenning met welk bedrijf ze te maken heeft en of medewerkers gemachtigd zijn om namens het bedrijf te handelen.
Om als bedrijf zaken digitaal te regelen met de gemeente Enschede  heeft u eHerkenning met minimaal betrouwbaarheidsniveau 1 nodig. U kunt een eHerkenningsmiddel aanvragen bij een erkende leverancier. Meer informatie over eHerkenning en een aanvraagformulier voor eHerkenning is te vinden op de website: www.eherkenning.nl.

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.

Als u nog vragen hebt over de behandeling van uw zienswijze dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Bestemmen en Vergunnen (bereikbaar via het telefoonnummer 14053).