Zienswijze indienen

Zienswijzen indienen tegen een ontwerp-bestemmingsplan

Tegen een ontwerp-bestemmingsplan dat ter inzage ligt kunnen tijdens genoemde termijnen bij de betreffende bestemmingsplannen zienswijzen naar voren worden gebracht. Voor meer informatie over bestemmingsplannen en de procedure zie ‘Bestemmingsplannen’.

Digitale reacties

Het is mogelijk om uw zienswijze digitaal in te dienen. U heeft hiervoor een DigiD nodig. Als u die niet heeft, moet u eerst DigiD aanvragen bij de Rijksoverheid. Onderaan deze pagina vindt u het digitale formulier. 

Schriftelijke reacties

U kunt uw brief richten aan:

De gemeenteraad
Postbus 20 
7500 AA Enschede

U wordt verzocht in uw brief te vermelden:

  • Zienswijze ontwerp-bestemmingsplan .... (aanvullen met naam bestemmingsplan)
  • Identificatienummer NL.IMRO ........... (aanvullen met nummer achter het adres in de advertentie).

Mondelinge reacties

Als u mondeling uw zienswijze ten aanzien van een ontwerp-bestemmingsplan naar voren wenst te brengen, dan kunt u hiervoor een afspraak maken via het secretariaat van de afdeling Bestemmen en Vergunnen (bereikbaar via het telefoonnummer 14053).

Digitaal uw zienswijze indienen 

Wilt u dit doen als burger, kies dan de link hieronder.

Wilt u dit doen als bedrijf, kies dan onderstaande link.

inloggen met eHerkenning
eHerkenning regelt dat bedrijven zich digitaal kunnen identificeren wanneer ze online zaken regelen met de overheid. Dat doet eHerkenning op een efficiënte, betrouwbare en eenvoudige manier. De overheid weet dankzij eHerkenning met welk bedrijf ze te maken heeft en of medewerkers gemachtigd zijn om namens het bedrijf te handelen.
Om als bedrijf zaken digitaal te regelen met de gemeente Enschede  heeft u eHerkenning met minimaal betrouwbaarheidsniveau 1 nodig. U kunt een eHerkenningsmiddel aanvragen bij een erkende leverancier. Meer informatie over eHerkenning en een aanvraagformulier voor eHerkenning is te vinden op de website: www.eherkenning.nl.

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.

Wij zijn erg benieuwd naar uw ervaring met onze digitale dienstverlening. Geef ons uw mening.

Als u nog vragen hebt over de behandeling van uw zienswijze dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Bestemmen en Vergunnen (bereikbaar via het telefoonnummer 14053).