Zienswijze op een ontwerp-bestemmingsplan

U kunt uw mening geven over een ontwerp-bestemmingsplan dat ter inzage ligt. Daarvoor dient u uw zienswijze in bij de gemeenteraad.

De gemeente maakt onder andere bekend in de Huis aan Huis, wanneer een ontwerp-bestemmingsplan ter inzage ligt. In die bekendmaking staat ook de periode genoemd (dat is altijd een periode van 6 weken) waarbinnen een zienswijze kan worden ingediend.

Het indienen van een zienswijze kan op 3 manieren: digitaal, schriftelijk of mondeling. Lees hierover meer onder 'Aanvragen'. 

Met een zienswijze geeft u uw mening over het ontwerp-bestemmingsplan, bijvoorbeeld dat u het niet eens bent met een nieuwbouwproject dat in het bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt. Bij het besluit over het vaststellen van het bestemmingsplan houdt de gemeente rekening met de ingediende zienswijzen. Voor meer informatie over bestemmingsplannen en de procedure zie ‘Bestemmingsplannen’.

Voorstellen waarop u kunt reageren

Momenteel kunt u op drie voorstellen van de gemeente reageren.

Wijzigingsbesluit Verordening Kwaliteit Leefomgeving

De gemeente voert een aantal wijzigingen door in de Verordening Kwaliteit Leefomgeving. De belangrijkste daarvan is de invoering van de Ja sticker vanaf 1 januari 2022. U kunt van 8 september tot en met 20 oktober uw zienswijze indienen.

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffen

Het wijzigen van de Verordening Kwaliteit Leefomgeving brengt met zich mee dat ook het bijbehorende Uitvoeringsbesluit Afvalstoffen gemeente Enschede aangepast moet worden. Ook hier kunt u van 8 september tot en met 20 oktober 2021 een zienswijze voor indienen.