Zwemmen in open water

In Enschede is recreatieplas het Rutbeek aangewezen als officieel zwemwater. Officieel open zwemwater onderzoekt de provincie jaarlijks op veiligheid. In de zomer (van 1 mei tot 1 oktober) onderzoekt het waterschap elke twee weken het water op de aanwezigheid van bacteriën. Wanneer de waterkwaliteit niet aan de eisen voldoet, kan de provincie besluiten het zwemwater (tijdelijk) te sluiten. Op de website van de provincie Overijssel vindt u onder het thema water meer informatie over de kwaliteit van het water.

Wilt u dode dieren melden, ga dan naar 'Meldingen of klachten over de openbare ruimte'. Als u hier kiest voor de categorie “Riolering en water” en subcategorie “Vijvers en sloten” komt uw melding direct op de juiste plaats binnen. U kunt ook bellen met de gemeente Enschede, tel. 053- 4817600.

Wij adviseren u om niet te zwemmen in de Twentse beken, sloten en vijvers. De kwaliteit van deze wateren wordt niet systematisch gecontroleerd. Door droogte en warmte tijdens de zomermaanden kunnen de waterstanden in de Twentse wateren sterk dalen, wat de kans op het ontstaan van o.a. botulisme en blauwalg ernstig vergroot.

Zwem daarom alleen op officiële zwemwaterlocaties en spring niet zomaar in een stadsvijver, beek, kanaal of ander open water.

Overigens is zwemmen in open water altijd op eigen risico, ook op de aangewezen locaties. Het is voor de overheid onmogelijk om alle wateren te controleren op waterkwaliteit en veiligheid. Neem daarom geen risico en zwem alleen in de gecontroleerde wateren!

Zwem niet in water waarin dode dieren drijven. Een klein wondje kan al leiden tot een ernstige besmetting. Raak dode dieren nooit met blote handen aan. Wanneer u dode dieren in het water aantreft, meld het dan bij de gemeente of neemt u contact op met het Waterschap Vechtstromen.

In open water komen algen en waterplanten voor. Soms vormen algen een bedreiging voor de gezondheid. Bijvoorbeeld in geval van blauwalg of wanneer er sprake is van een dikke drijflaag. Zwemmen wordt dan sterk ontraden.

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.