Meldingen overlast door bedrijven, bouw(activiteiten) en evenementen

U kunt overlast door bedrijven en bouw(activiteiten) melden. Dit heeft betrekking op bijvoorbeeld:

  • Geluidsoverlast van bedrijven of evenementen
  • Geuroverlast van bedrijven
  • Vervuiling van bedrijven
  • Klachten over evenementen
  • Strijdig gebruik
  • Onzelfstandige bewoning
  • (Illegaal) bouwen of verbouwen
  • Bouwtechnische voorzieningen
  • Bouwplaatsen
  • Houtkachels

Dien uw melding in

U kunt deze overlast ook telefonisch melden via 053 - 481 71 00.

Vermoedt u dat de overlast een acuut gevaar vormt voor uw gezondheid? Bel dan 112.