Overlast door bedrijven, bouw(activiteiten) en evenementen melden

U kunt overlast door bedrijven en bouw(activiteiten) melden. Overlast zoals:

 • Geluidsoverlast evenementen
 • Klachten over evenementen
 • Strijdig gebruik
 • (On)zelfstandige bewoning
 • (Illegaal) bouwen of verbouwen
 • Bouwtechnische voorzieningen
 • Bouwplaatsen
 • Houtkachels

Overlast melden

U kunt deze overlast ook telefonisch melden via 053 - 481 71 00.

Milieuklacht melden

Milieuovertredingen van bedrijven kunt u melden bij Omgevingsdienst Twente. Overlast zoals:

 • Geuroverlast
 • Geluidsoverlast
 • Rookoverlast
 • Bodemverontreiniging

Meld de milieuklacht bij Omgevingsdienst Twente

Vermoedt u dat de overlast een acuut gevaar vormt voor uw gezondheid? Bel dan 112.