Woonoverlast melden

U kunt woonoverlast melden. Woonoverlast gaat bijvoorbeeld over:

  • Burenruzie
  • Drugsoverlast
  • Geluidsoverlast
  • Verward gedrag
  • Vernieling

Woning van corporatie

Woont de persoon die overlast veroorzaakt in een huurwoning van een woningcorporatie? Doe dan uw melding bij de woningcorporatie waar het om gaat. De gemeente heeft met de woningcorporaties afgesproken dat zij zelf de meldingen van overlast door hun bewoners afhandelen.

Andere woning

Woont de overlastveroorzaker in een andere woning? 

  • Doe dan uw melding bij de gemeente Enschede: 053-4817600

Direct ingrijpen?

Alleen als direct ingrijpen van de politie nodig is (acute situatie)

  • Bel de politie: 0900 88 44
  • Bel bij levensbedreigende situaties: 112