Mijn woning

Aardgasvrij

In 2050 moet Nederland aardgasvrij zijn, en gaan we onze woningen op een duurzame manier verwarmen. 

Wat kan ik nu al doen? 

U kunt zelf al van alles doen om u hierop voor te bereiden. Zo kunt u bijvoorbeeld uw woning beter isoleren of zonnepanelen plaatsen. 

  • Op de website van het Duurzaam Bouwloket vindt u veel informatie over maatregelen die u kunt treffen (zoals isolatie, ventilatie en eigen energie opwekken). 
  • Op de website van het Energieloket Enschede kunt u terecht voor een gratis bespaarcoach. 

Zijn er subsidiemogelijkheden?

  • Als u aan de slag gaat met het verduurzamen van uw woning komt u mogelijk in aanmerking voor een subsidieregeling. Bekijk de Subsidiecheck op de website van het Duurzaam Bouwloket. 
  • Het Nationaal Warmtefonds biedt verantwoorde en betaalbare financiering voor de verduurzaming van huizen en gebouwen. 

Klimaatadaptatie

Door klimaatverandering wordt het warmer en natter. De grondwaterstand stijgt, huizen worden vochtiger en we hebben vaker wateroverlast. Met klimaatadaptatie passen we ons hierop aan en beperken we de schade. Wist u dat u zelf al veel klimaatadaptatie maatregelen kunt treffen aan uw woning?

Biodiversiteit

Je kunt thuis ook bijdragen aan het vergroten van de verschillende planten- en diersoorten om een groene leefomgeving te behouden. Dit kan bijvoorbeeld op de volgende manieren: