Nationale Tuinvogeltelling 2024

10 januari 2024
Niet op de Home/Nieuwsoverzicht

Tel jij de vogels in jouw tuin of balkon ook mee op 26, 27 of 28 januari? Lees hier hoe je dat doet.

  1. Tel op vrijdag 26, zaterdag 27 of zondag 28 januari 2024 één keer een half uur de vogels in je tuin of op je balkon. Vliegen de vogels alleen maar over jouw tuin? Die tellen niet mee. Scholen, kinderboerderijen en andere groepen kunnen eventueel al van tevoren tellen op een moment dat hun schikt.
  2. Noteer alle waarnemingen van een soort in jouw tuin of op je balkon. Maar tel deze waarnemingen niet bij elkaar op, want dan loop je het risico dezelfde vogel dubbel te tellen. Geef alleen het hoogste aantal door van een soort die je tegelijk hebt gezien. Dus: zie je in jouw tel-halfuur 3 koolmezen tegelijk en even later 5 koolmezen? Dan geef je door: 5 koolmezen.
  3. Jouw telling geef je op vrijdag 26, zaterdag 27 of zondag 28 januari 2024 gemakkelijk door via de web-app mijntuinvogeltelling.nl. Het telformulier staat dan voor je klaar. Vul je telling uiterlijk maandagochtend 29 januari in vóór 12 uur.

De Nationale Tuinvogeltelling wordt georganiseerd door de Vogelbescherming samen met Sovon Vogelonderzoek Nederland. Wil je meedoen als school? Kijk dan op: tuinvogeltelling in de klas.