Nieuw Fietspad Haaksbergerstraat

De gemeente legt een nieuw fietspad aan langs een deel van de Haaksbergerstraat. Vanaf de kruising met de Usselerrondweg tot de kruising met de Europalaan. Er komt een breder fietspad met 2 banen.

Ontwerp van het fietspad

De gemeente heeft samen met aannemer Dura Vermeer een ontwerp gemaakt voor het fietspad. 

In het ontwerp dat op 19 december werd gepresenteerd, liep het fietspad door het Westerpark. Omdat omwonenden dat niet prettig vonden, komt het fietspad nu op een andere plek te liggen.  

Bomen langs het fietspad (deel tussen Ferdinand Bolstraat en Europalaan)

We zochten naar een plek voor het fietspad waarbij we bomen zoveel mogelijk kunnen behouden. Toch moeten we bomen kappen of verplanten. In het ontwerp kunt u zien om welke bomen het gaat. 

Bomen langs het fietspad (deel tussen Usselerrondweg en Ferdinand Bolstraat)

Veel inwoners gaven aan dat zij behoefte hebben aan bomen en planten langs het nieuwe fietspad. Daarom wil de gemeente een strook met bomen en groen aanleggen. Welke mogelijkheden er zijn en hoe dit eruit komt te zien, delen we later met omwonenden.

Verlichting

Langs het nieuwe fietspad leggen we verlichting aan. Hierover delen we later meer informatie via deze webpagina.

Kruising met de Usselerrondweg

Het nieuwe fietspad komt langs 1 kant van de Haaksbergerstraat. Dit betekent dat fietsers meer gebruikmaken van de kruising met de Usselerrondweg. De gemeente onderzoekt of we de verkeerslichten moeten aanpassen. 

Situatie op dit moment

  • Het ontwerp voor het fietspad is klaar. We werken nog aan de laatste voorbereidingen en onderzoeken. Er kan dus nog een aantal details in het ontwerp worden aangepast.
  • Voor de aanleg van het fietspad hebben we een vergunning aangevraagd.

Planning en vervolg

  • In de periode tot april bereiden we de werkzaamheden verder voor. We kopen materialen in en maken een planning. We verwachten dat we in mei starten met de werkzaamheden.
  • Voor de start van de werkzaamheden informeren we omwonenden. Over de planning en wat dit voor ze betekent.

Waarom wordt het fietspad aangelegd

De 2 fietspaden die nu aan beide kanten van de Haaksbergerstraat liggen zijn te smal. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren en  u kunt niet snel doorfietsen. Er is te weinig ruimte aan beide kanten van de straat om deze fietspaden te verbreden. Daarom vervangen we de 2 smalle fietspaden door 1 breed fietspad. Dit fietspad komt aan de kant van de Ferdinand Bolstraat en de Frans Halsstraat. Daarbij is veel aandacht voor een veilige oversteek naar de andere kant van de Haaksbergerstraat.

Wilt u op de hoogte blijven? Volg het project via de BouwApp

De BouwApp is een app voor uw smartphone of tablet. Het bouwteam deelt hier regelmatig updates over de planning en de werkzaamheden. Download de BouwApp via de App Store of Google Play. Zoek naar het project Fietspad Haaksbergerstraat Enschede. Klik op het sterretje om het project te volgen.

Contact

E-mail: s.grootens@duravermeer.nl