Nieuwe officiële gemeentevlag Enschede vastgesteld door gemeenteraad

29 januari 2024
Wel op de Home/Uitgelicht Nieuws

De gemeenteraad van Enschede heeft maandagavond een historisch besluit genomen. Ruim 70 jaar na vaststelling van de gemeentevlag van Enschede heeft de gemeenteraad ingestemd met de vernieuwing van de officiële gemeentevlag van Enschede. De nieuwe gemeentevlag van Enschede bestaat uit drie horizontale banen van gelijke hoogte in de kleuren wit-rood-wit. In het midden van de rode baan is het beeldmerk van Enschede toegevoegd.

Dit besluit van de raad volgt op een initiatief van het Enschedese echtpaar Rob en Lydia Molenaar. De Enschedeërs kwamen met het voorstel om aan de gemeentevlag van Enschede het herkenbare beeldmerk van de stad toe te voegen. Dit beeldmerk, het slaghek, bestaat al eeuwenlang. Het slaghek staat symbool voor de grens tussen Overijssel en het Duitse Münsterland. Al in 1666 was dit slaghek verwerkt in de stadszegel van Enschede. Sinds 1815 is het slaghek ook onderdeel van het stadswapen van Enschede en is vastgelegd in het register van de Hoge Raad van Adel.

Het gemeentebestuur heeft dit idee van het echtpaar Molenaar omarmt, omdat Enschede hiermee een meer herkenbare vlag krijgt. Zeker met het oog op het 700-jarig bestaan van Enschede in 2025. Voor de vernieuwing van de gemeentevlag heeft het college ook advies ingewonnen bij de Hoge Raad van Adel. Dit ondersteunend orgaan van de regering adviseert overheidsorganisaties over de te voeren vlag en houdt een vlaggenregister bij van de vlaggen van overheidsorganisaties. Uiteindelijk stelt de gemeenteraad de officiële vlag van de gemeente vast.

Met dit gemeenteraadsbesluit van 29 januari 2024 komt de nieuwe officiële gemeentevlag van Enschede  per direct in de plaats van de bestaande vlag, die op 1 september 1953 werd ingesteld. Met deze nieuwe vlag gaat Enschede op weg naar het 700 jaar bestaan in 2025.