Nieuwe regels voor het keurmerk Werkpakt

16 maart 2017

Tijdens de laatste bijeenkomst van keurmerkhouders op 30 november 2016 bij MSG zijn de nieuwe criteria voor het keurmerk Werkpakt gepresenteerd. De nieuwe criteria zijn in samenwerking met een aantal keurmerkhouders tot stand gekomen. Om voor het keurmerk in aanmerking te komen wordt de sociale bijdrage van een bedrijf gemeten. Die sociale bijdrage wordt gemeten op basis van de al bekende ABC-criteria. De A van Ambassadeursrol, de B van Betrokkenheid en de C van Capaciteit.

Om het keurmerk te verkrijgen moet er een minimale score van  100 punten behaald worden op deze ABC-criteria. Dit is onder andere mogelijk door opdrachten te verstrekken aan andere keurmerkhouders, of bijvoorbeeld personeel door te plaatsen. Op deze manier kunnen ondernemers binnen het netwerk van keurmerkhouders iets voor elkaar betekenen.  Vanaf nu kunnen behaalde punten boven de 100 ook worden meegenomen naar een volgende aanvraag.

Door de invoering van de nieuwe criteria is het keurmerk objectief beter meetbaar geworden. Daar komt bij dat het voor de aanvragers nu duidelijker omschreven staat waaraan ze moeten voldoen.

De nieuwe criteria zijn ingegaan op 1 december 2016 en u vindt ze op: www.enschede.nl/werkpakt-keurmerk