Nieuwjaarsbijeenkomst Stadsdeel Centrum

25 januari 2023
Nieuwsoverzicht
Van links naar rechts: Erik Schaddelee, Jeroen Diepemaat, Annette Krijnen en Audry Hoemakers.

Op dinsdag 10 januari hield het stadsdeel management Centrum haar nieuwjaarsreceptie.

Stadsdeelwethouder Jeroen Diepemaat verwelkomde zo’n 40 genodigden. In een toespraak blikte hij terug op 2022. Ook werd vooruit gekeken naar 2023 en alles wat er in het stadsdeel op stapel staat.

Ook bedankte de wethouder de vrijwilligers uit de wijkraden voor hun inzet. 4 mensen zette hij die avond in het zonnetje.

  • Annette Krijnen: voor haar begeleiding bij de buurtmoestuin in de wijk Horstlanden Veldkamp.
  • Erik Schaddelee en Albert Terpstra: zij maakten zich jarenlang verdienstelijk in de wijk De Bothoven.
  • Audry Hoemakers: voor haar inzet voor de Stadsherberg die in 2022 weer plaatsvond.

Zij kregen een speciaal ‘Jij-maakt-de-buurt pakket’.

Op de foto staan van links naar rechts: Erik Schaddelee, Jeroen Diepemaat, Annette Krijnen en Audry Hoemakers. Albert Terpstra ontbreekt op de foto.