Nieuwjaarsbijeenkomst Zuid en verhuizing Stadsdeelmanagement

25 januari 2023
Nieuwsoverzicht
impressie van de nieuwjaarsreceptie in stadsdeel zuid

Het was druk tijdens de nieuwjaarsreceptie van Zuid bij wijkcentrum de Magneet. Vele bewoners, partners en raadsleden waren aanwezig. Samen met wethouder Marc Teutelink toosten ze op het nieuwe jaar en weer een mooie samenwerking in 2023.

De wethouder blikte terug op 2022 met een filmpje over de mooie gebeurtenissen. Ook werden de projecten die op stapel staan voor 2023 gedeeld. Als eerste het mooie project: de verhuizing van Stadsdeelmanagement Zuid naar de Magneet. Vanaf 16 januari is Stadsdeelmanagement Zuid in wijkcentrum de Magneet te vinden.

Het Stadsdeelmanagement wil leven en werken in Zuid zo aangenaam mogelijk maken. Daarom heeft het een verbindende rol en sluit het aan bij ideeën en plannen uit de wijken en buurten. Samen met onder andere woningcorporaties, politie, welzijnsinstellingen en scholen willen ze er een prettige en veilige leefomgeving van maken.