Nieuwjaarstoespraak burgemeester Roelof Bleker

10 januari 2024
Wel op de Home/Uitgelicht Nieuws

De nieuwjaarstoespraak van burgemeester Roelof Bleker uitgesproken op dinsdag 9 januari 2024 vanaf 20.34 uur in Muziekcentrum in Enschede, tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Enschede.

‘Bekijk de video van de nieuwjaarstoespraak mét gebarentaal en ondertiteling’.

Mag ik een groot applaus voor dansgroep IRON.
De finalisten van het dertiende seizoen van Holland’s Got Talent van RTL 4.
We gaan straks nog meer van hun geweldige danstalenten zien.

Goedenavond, 
Beste mensen,
Wat fijn dat u de kou hebt getrotseerd.
Allereerst wens ik u mede namens de gemeenteraad en het college een heel gezond, hoopvol en gelukkig 2024 toe.
Hoe kwetsbaar het leven soms is, bleek enkele dagen voor Kerst, toen ik een telefoontje kreeg van de politie. 
Op nog geen 300 meter van de plek waar we nu bij elkaar zijn, kwam een 15-jarige Syrische vluchteling om het leven door geweld. 
15 jaar.
En een vriend van hem raakte zwaar gewond.
Het bezoek aan het huis van zijn pleegouders, waar ook zijn ouders waren, heeft diepe indruk op mij gemaakt.

Hoewel het de goede kant op ging met het veiligheidsgevoel in de binnenstad, 
drukt het verdrietige geweldsincident van 22 december ons weer met de neus op de feiten.
Het laat zien hoe kwetsbaar we zijn.
Het sterkt mij in mijn aanpak, dat we alles op alles moeten zetten om onze binnenstad en wijken veilig te laten zijn voor iedereen.
Met bijvoorbeeld gerichte acties om wapens te weren uit onze binnenstad.
Ook dit jaar gaan we daar mee door. 
We zijn gestart met wijkpunt de Heurne om de overlast in de binnenstad aan te pakken.
En met het opleggen van gebiedsverboden weren we de overlastgevers uit onze binnenstad.
Daar gaan we mee door.
De politie en de collega’s van handhaving en toezicht zetten zich tot het uiterste in voor een veilige binnenstad.
Volgens ondernemers en binnenstadbewoners is de binnenstad het laatste jaar veel rustiger geworden.

Ook tijdens oudejaarsnacht stonden de hulpdiensten weer paraat voor onze veiligheid.
Tijdens Oud & Nieuw ben ik op pad gegaan met agenten om zelf te ervaren wat politiemensen meemaken tijdens de jaarwisseling. 
Gelukkig zijn er in Enschede tijdens oudejaarsnacht geen mensen van de hulpdiensten gewond geraakt en waren er geen grote incidenten.
Belangrijk dat er geen hulpverleners gewond zijn geraakt.
Het is goed om te zien dat in Enschede de mensen van onze hulpdiensten het respect krijgen, dat zij verdienen.
Zoals u weet is dat in Nederland niet vanzelfsprekend.

Beste mensen,
Nu ik bijna twee jaar terug ben in de stad is de trots op Enschede alleen maar gegroeid.
In die tijd veel bedrijven bezocht die het erg goed doen in diverse sectoren.
Met Twente als vruchtbare bodem voor het pionieren en ondernemen.
Twente is een koraalrif. 
Als ik kijk naar de bedrijvigheid zie ik een palet met allerlei kleuren met een grote verscheidenheid aan kleurrijke ondernemingen in vele sectoren.
Ondernemingen die ontstaan door de stimulerende, innovatieve en groene omgeving. 
Veel bedrijven groeien gestaag in omzet en in het aantal werknemers.
Daar hebben we in Enschede gelukkig vele voorbeelden van.
Zo is het Enschedese ThermoSolutions, het snelst groeiende bedrijf van Oost Nederland, onder de middelgrote bedrijven.
Zij zijn één van de winnaars van de Gazellen Award, de prijs die het Financieele Dagblad jaarlijks uitreikt aan snelle groeiers.
Twente behoort tot de top 5 Nederlandse regio’s waar de economische ontwikkeling sinds 2019 tot en met vorig jaar het grootst was. 
Het overgrote deel van de regio’s draait minder goed dan Twente.
Sterke onderwijsinstellingen als ROC van Twente, Saxion en Universiteit Twente zijn cruciale onderleggers van het economische vliegwiel van onze regio. 
In onze gemeente zijn jongeren die opgeleid worden van praktijkonderwijs tot en met universiteit van groot belang.
In september is het exact 60 jaar geleden dat we in Enschede de eerste studenten ontvingen op de toenmalige Technische Hogeschool Twente, de voorloper van de Universiteit Twente. 
Ik heb er nog een jaar op gezeten.
Dat hebben we destijds door een gezamenlijke lobby als Twente voor elkaar gekregen.
Wat een actueel onderwerp is, de komst van internationale studenten naar onze stad. 
Die ook na hun studie behouden blijven voor het regionale bedrijfsleven en organisaties. 
Zij dragen al lange tijd bij aan de groei van onze regio.
Het feit dat er in politiek Den Haag een roep is om minder internationale studenten in ons land te laten studeren, kan voor onze stad en voor onze regio nadelige gevolgen hebben.
Dit moet in ieder geval voor onze regio worden aangepast.
Immers, kennisintensieve innovatieve bedrijven in onze regio zitten nog altijd te springen om slimme mensen.
We hebben ze nodig. ROC van Twente en Saxion leveren hiervoor ook vakmensen af.
Alleen Nederlandse studenten zijn onvoldoende om aan de grote vraag naar arbeidskrachten in onze regio te kunnen voldoen.

Het is ook van groot belang dat ze ook in Brussel weten wat de grote kracht van onze regio is voor Nederland en voor Europa.
Als Twente profileren we ons daarom gezamenlijk in Europa, als technologische topregio in het groen.
Om sneller in te kunnen spelen op kansen uit Europese programma’s, hebben we met de steden Hengelo en Almelo de komende jaren een vaste vertegenwoordiging in het Huis van Nederlandse provinciën in Brussel. 
Een goede extra stap die we zetten.

We verwachten ook van de winnaars van de verkiezingen van de vorige maand een visie die verder gaat dan de Randstad. 
Want ‘Elke Regio Telt’, zeker Twente.
We willen als regio nog meer de structurele samenwerking zoeken met het Rijk en straks met het nieuwe kabinet. 
Omdat we volop kansen zien die onze regio verder kunnen versterken.
Ik doe dan ook een oproep aan het Rijk om structureel, dus langjarig, afspraken op maat te maken met onze regio.
Bijvoorbeeld op het gebied van de aanpak van de energiearmoede en dus met betaalbare woonlasten voor al onze inwoners.
En op het gebied van wonen en werken en bereikbaarheid hebben we samen met Almelo, Hengelo en de provincie Overijssel een ambitieuze visie opgesteld, die we graag terugzien in de nieuwe Nota Ruimte van het nieuwe kabinet.

Beste Enschedeërs,
De vraagstukken in onze huidige tijd zijn groot.
De onzekerheid neemt ook toe, zolang vraagstukken niet opgelost worden.
Tegelijkertijd hebben we afgelopen jaar te maken gehad met forse prijsstijgingen.
Eerst van energie en later van de boodschappen.
Dat zorgt begrijpelijk voor veel onrust en zorgen.
Dit naast de situatie van de conflicten in de wereld.
De vreselijke oorlog in Oekraïne duurt alweer bijna twee jaar. 
Ook de jarenlange spanningen en terreur in het Midden-Oosten zijn helaas in volle hevigheid toegenomen met afschuwelijke gevolgen.
En de aardbevingen in Turkije en Marokko trillen in onze stad door in veel huishoudens. 
Als Enschedese gemeenschap zijn we er ook voor hen.

Daarnaast is er onzekerheid omdat het vertrouwen in het handelen van de Rijksoverheid onder druk staat.
Het vertrouwen in de landelijke politiek neemt af doordat mensen zich niet gehoord en gezien voelen. 
Of zich niet herkennen in het gevoerde beleid.
Dat zorgt ook voor grote politieke veranderingen tijdens de afgelopen verkiezingen en de verkiezingen daarvoor.
Als gemeente willen we een overheid zijn, die luistert, open staat en handelt in het collectieve belang van de mensen in onze stad en onze dorpen.
We hebben elkaar nodig, we zullen het samen moeten doen. 
Daarom bieden we als gemeente volop ruimte voor initiatieven en staan we open voor inbreng van onze inwoners, ondernemers en organisaties in de stad.
Met elkaar zijn we Enschede, met elkaar zorgen we voor kansen voor iedereen.

Ik ben trots op de mensen in onze samenleving, die zich dagelijks inzetten om kansen voor anderen te creëren.
Dan denk ik ook terug aan de vele inwoners, vrijwilligers en professionals die ik afgelopen jaar ontmoet heb.
Bijvoorbeeld de vrijwilligers van het Bewonersinitiatief in Enschede Noord.
Mensen met heel verschillende achtergronden.
Zij bouwen samen aan een wijk waarin het voor iedereen prettig leven is, door onder meer samen te koken en te eten.
Zo zijn er in Enschede nog vele andere prachtige initiatieven om mensen bij elkaar te brengen.
Deze vrijwilligers zijn het goud van onze Enschedese samenleving.

En ik denk ook zeker aan de leden van de Enschedese gemeenteraad.
Die als het gaat over het creëren van kansen, besluiten neemt in het algemeen belang.
Dit betekent soms dat de raad knopen doorhakt over onderwerpen waarover verdeeldheid is en waarbij zij de verantwoordelijkheid zwaar voelt.
Uiteindelijk overbruggen we zo met elkaar verschillen om met elkaar verder te komen.

Beste Enschedeërs,
Ik ben ervan overtuigd dat we de vraagstukken in onze huidige tijd kunnen oplossen, door verschillen te overbruggen en door ons gezamenlijke belang en de urgentie van zaken niet uit het oog te verliezen.
Dat vraagt moed en lef van ons allen.
En veerkracht.
Gelukkig zit veerkracht in het DNA van onze stad.
Dat heeft onze rijke geschiedenis van de stad bewezen. 
Die geschiedenis gaan we in 2025 met elkaar vieren.
Enschede bestaat dan 700 jaar.
Op 15 december 1325 gaf de Bisschop van Utrecht ons stadsrechten. 
De kenmerkende rode kleur van Twente, die ook verwerkt is in de vlag van Enschede, stamt zelfs uit die begintijd.
Deze vlag is al lange tijd onze vlag.
Ook het krachtige beeldmerk van Enschede, het slaghek, kennen we al eeuwenlang sinds de eerste stadszegel uit 1666.
In de loop der eeuwen is ons stadswapen meegegroeid met de ontwikkelingen van de tijd. 
Dit kenmerkende krachtige beeldmerk van Enschede is op initiatief van aantal bewoners nu ook als voorstel in een nieuwe vlag van Enschede Promotie verwerkt.
Later deze maand buigt de gemeenteraad zich over het voorstel om van deze vlag, de officiële vlag van de gemeente Enschede te maken. 
Daar kunnen we voor de komende decennia mee vooruit.
Een prachtig en trots symbool voor 700 jaar Enschede.
Als inwoner, als ondernemer, als vereniging of als organisatie kunt u met elkaar zelf vorm en inhoud geven aan de viering van 700 jaar Enschede.
Al uw ideeën zijn zeer welkom. 
Dien uw ideeën in via de website www.Enschede700.nl 
We gaan er met elkaar een prachtig feest van maken.

Laten we in 2024 alvast een voorproefje nemen op ons jubileumjaar.
Door met elkaar in contact te blijven en met elkaar nieuwe ideeën voor elkaar te krijgen.
Met vereende krachten komen we zoveel verder dan ieder voor zich.
Samen trots zijn op ons Enschede, dat is wat ons bindt.
Ik wens alle inwoners van ons Enschede een kansrijk en gezond 2024 toe.
Dank u wel.