Nieuwjaarstoespraak burgemeester Roelof Bleker

10 januari 2023
Uitgelicht Nieuws
Burgemeester Roelof Bleker

Toespraak burgemeester uitgesproken tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst 2023 op dinsdag 10 januari.

Enschede is verder

Beste Enschedeërs,

Goedenavond,
Goed dat u er allemaal weer bent.
Namens het gemeentebestuur heet ik u bijzonder hartelijk welkom op deze nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Enschede.
Na twee jaar weer een volle zaal tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst. 
Wat ongelooflijk fijn dat dat weer kan!
Voor het eerst mag ik u als burgemeester toespreken aan het begin van het nieuwe jaar. 

Het is een voorrecht om burgervader te mogen zijn van deze onmeunig mooie gemeente en energieke stad met trotse wijken en dorpen.
De prachtige video ‘Enschede Stoom en Strijd’ van Robert Jan Dokter en Tom Hoesttee laat zien hoe trots we zijn op Enschede.

Als u binnenkort op bezoek gaat bij familie of vrienden in de Randstad, in Limburg of in Groningen of Friesland, heeft u prima antwoord als uw familielid dan zegt: “Enschede is ver.”
Nee! Enschede is verder!
Zo is het natuurlijk.
Enschede is verder!
In vele opzichten.
Wij zijn de stad waar we elkaar de ruimte geven.
Wij zijn de stad waar je kunt zijn wie je bent.
Waar het niet uit maakt waar je weg komt of van wie je houdt.
Waar we respect hebben voor elkaar.
Waar we elkaar vinden in datgene wat ons bindt.
Waar we naar elkaar omkijken.
Waar we ons niet op de borst kloppen, maar de handen uit de mouwen steken en ons beste beentje voor zetten.
Zodat we met elkaar verder komen in ons Enschede.

Als uw burgemeester heb ik dat de afgelopen periode van dichtbij ervaren.
Vele gesprekken en bezoeken hebben grote indruk op mij gemaakt.
Dan denk ik bijvoorbeeld aan de mensen van het Leger des Heils in Enschede-Zuid, vaak ervaringsdeskundigen, die dag in dag uit, prachtig werk doen voor de mensen in onze samenleving.
En denk ik terug aan de tientallen vrijwilligers van Buurtbemiddeling Enschede die ongelooflijk goed werk doen. 
Als bewoners tussen bewoners stappen, die soms al jaren een conflict hebben of elkaar mijden: respect!

Zo kan ik eigenlijk nog wel tientallen voorbeelden noemen van gesprekken met leerlingen, met vluchtelingen, met politiemensen, met brandweermensen, met hulpverleners en met de medewerkers van de gemeentelijke organisatie.
De rode draad van al die gesprekken voor mij is dat we door de kracht van samenwerken en door er voor elkaar te zijn, heel veel kunnen bereiken en als samenleving verder komen.

Dat is een prachtige eigenschap die ons als stad al heel veel goeds heeft gebracht.
Of het nu gaat om of de noodopvang van asielzoekers, de ontbijt- en lunchpakketten voor basisschoolleerlingen of de voedselpakketten van de Voedselbank; het wordt mogelijk gemaakt dankzij de onbaatzuchtige inzet van heel veel mensen.

We zijn in Enschede in staat om in korte tijd het onmogelijke soms mogelijk te maken, voor de mensen die dat het hardste nodig hebben.
Daar heb ik afgelopen tijd bijzondere voorbeelden van gezien.
Na de Russische inval in Oekraïne op 24 februari 2022 en de miljoenen Oekraïners die daarop hun land ontvluchten, ontstond in Enschede spontaan de nieuwe organisatie NuTwente.
NuTwente heeft geweldig werk gedaan om Oekraïners die zich in Twente melden zo goed mogelijk een tijdelijk nieuw thuis te bieden in onze regio.
Met daarbij hulp en inzet van vele inwoners die een plek in hun huis aanboden. 
Ook vele medewerkers van onze gemeentelijke organisatie hebben flink de handen uit de mouwen gestoken om zo snel als mogelijk opvang te organiseren.
In de binnenstad bieden we nu bijna 7 maanden opvang voor 280 Oekraïners en 
in Boekelo hebben nog eens 150 mensen uit Oekraïne een tijdelijk thuis aan de Tesinkweide.

Door de verschrikkelijke oorlog die nog altijd woedt, zijn we de afgelopen maanden ook geconfronteerd met enorme verhogingen van onze energietarieven en grote prijsstijgingen van boodschappen.
Toen ik vorig jaar een basisschool bezocht, vroeg een jongen uit groep 5 aan mij: ‘Meneer gaat u ook over de energieprijzen?’ Die ene vraag sprak voor mij boekdelen over de grote zorgen die er zijn in vele gezinnen en bij ondernemers. 

Het gemeentebestuur van Enschede heeft afgelopen jaar diverse maatregelen genomen om waar mogelijk de grootste zorg van getroffen inwoners te verlichten. 
Als één van de eerste Nederlandse gemeenten stelden we een noodfonds in om dreigende huisuitzettingen te voorkomen en om mensen financieel bij te staan.
Hopelijk gaat het prijsplafond voor gas en elektra ervoor zorgen dat onze inwoners weer een beetje geld over houden voor andere broodnodige zaken dan het betalen van de energierekening.
En bovenal spreek ik de hoop uit dat de oorlog in Oekraïne snel beëindigd wordt.

Beste mensen,
Ik ben nu ruim elf maanden de trotse burgemeester van de mooiste stad van Nederland. Bij mijn aantreden heb ik u laten weten dat ik vooral wil streven naar een veilig Enschede, waar iedereen zich prettig voelt. Daar zet ik me dagelijks voor in.

De gerichte aandacht die er is voor de aanpak van drugsoverlast en veiligheid in de binnenstad werpen de eerste vruchten af. Dat hoor ik terug van binnenstadsbewoners en winkeliers. Ook de Rijksoverheid is geïnteresseerd hoe wij dat hier doen in samenwerking met politie, OM en inwoners. Hopelijk krijgen we binnenkort groen licht van de Rijksoverheid voor een gezamenlijke aanpak in Glanerbrug.

De jaarwisseling is gelukkig redelijk rustig verlopen. Op oudejaarsdag ben ik op pad geweest met de BOA’s en tijdens oudjaarsnacht met de politiemensen om zelf te ervaren wat zij meemaken en onder welke druk zij hun werk moeten doen. 
In onze stad was er oudjaarsnacht geen sprake van geweld tegen politiemensen en andere hulpverleners. 

Beste Enschedeërs,
Na de verkiezingen afgelopen voorjaar is de nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college van Enschede vol energie aan de slag gegaan. In het collegeprogramma 'Samen trots op Enschede' van het gemeentebestuur staan concrete ambities voor de komende vier jaar. We bouwen fors meer woningen in de stad. We gaan aan de slag met een strategische visie, met een ruimtelijke ordeningsvisie. Met broodnodige extra ruimte voor nieuwe bedrijven.

We maken werk van de volgende stap voor belangrijke voorzieningen in onze stad zoals het zwembad. We hebben een nieuwe visie op het sociaal domein. Met meer oog voor de menselijke maat, waarmee we het strenge beleid uit het verdere verleden achter ons hebben gelaten. Ook daarin is Enschede verder.

We hebben afgelopen jaar ervaren in ons land hoe groot het tekort aan goed opgeleide mensen is in diverse branches. Met minder aanwas van jong talent in Nederland en onze regio. Als we nu niets extra’s doen, wordt dat tekort alleen maar groter, met alle gevolgen van dien. Vooral aan technisch geschoold personeel op zowel mbo, hbo als wo-niveau is enorme behoefte. Met de vergrijzing van ons beroepsbevolking en de grote technologische veranderingen hebben we nieuwe afgestudeerden hard nodig als de beroepskrachten voor onze toekomst.

Afgelopen september vertelde collegevoorzitter Vinod Subramaniam van de Universiteit Twente dat zij komend jaren het aantal studenten op de UT gestaag willen laten groeien naar op termijn zo’n 20.000 studenten op de UT-campus.
Aan deze ontwikkeling wil het gemeentebestuur van Enschede graag medewerking verlenen, omdat de UT de motor is van onze regionale economie. Het is dus van cruciaal belang dat we de aantrekkingskracht van onze kennisinstellingen blijven vergroten. 

Het aantrekken en behouden van internationaal talent is daarbij essentieel voor de verdere doorontwikkeling van Twente als groene, technologische topregio.
Nieuwe internationale aanwas bij zowel de UT als bij Saxion draagt bij aan het oplossen van de grote maatschappelijke opgaven waar we als regio voor staan. 
Steeds meer studenten en medewerkers binden zich langer aan onze regio.
Zodat ook in de toekomst vacatures vervuld kunnen worden en ondernemingen en organisaties zich kunnen blijven ontwikkelen.

Beste mensen,
Enschede is verder, ook op cultureel en sportief terrein.
In 2023 kijken we weer uit naar een rijk cultureel seizoen in de theaters, op onze pleinen, in onze prachtige parken, bij de UT en bij het vliegveld.
Met geweldige festivals die tienduizenden bezoekers trekken, waardoor Enschede volop bruist.

Op sportief vlak staat Enschede weer een aantal hoogtepunten te wachten.
Uiteraard, de Enschede Marathon; de oudste marathon van Nederland gaat op 16 april weer van start, en in oktober beleven we alweer de 52e editie van de Military Boekelo.
Bijzonder dit jaar is, dat Enschede van 14 tot en met 18 juni samen met Rotterdam gaststad is van de UEFA Nations League Finals. Het Nederlandse mannenelftal, nu onder leiding van Ronald Koeman, is daarbij samen met Italië, Kroatië en Spanje nog in de race. Dus we kijken uit naar spannende voetbalavonden in de Grolsch Veste met hopelijk een prachtig resultaat voor Oranje.

Enschede is verder, dat geldt zeker ook voor het vrouwenvoetbal.
De Nederlandse voetbalvrouwen gaan komende zomer in Australië en Nieuw-Zeeland strijden om de wereldbeker. Met natuurlijk belangrijke inbreng van het beste vrouwenvoetbalelftal van Nederland: FC Twente. Voordat de voetbalvrouwen van FC Twente deze zomer afreizen naar het WK zou het zo maar kunnen zijn dat zij eerst een mooi landskampioen-feestje gaan vieren. Wie weet lukt dat zelfs de mannen van Ron Jans nog. Hoe uniek zou het zijn als de vrouwen én de mannen van FC Twente dit jaar landskampioen zouden worden. Ook dan zullen we in koor roepen: Ja, Enschede is verder!

Een nieuw jaar vol mogelijkheden en kansen ligt voor ons. Laten we er met elkaar bovenal een voorspoedig jaar van maken. Namens de gemeenteraad en het college van B&W wens ik alle aanwezigen hier in de zaal, én allen die u dierbaar zijn, en alle 161.300 inwoners van onze gemeente alle goeds toe voor 2023.