19 projecten krijgen subsidie om culturele sector sterker te maken

07 juli 2021

Het afgelopen jaar kreeg Enschede drie miljoen Euro van het Rijk voor Coronaondersteuning van haar culturele sector.

Deze subsidie is onder andere gebruikt voor hulp bij (directe) financiële nood, maar ook om de sector sterker te maken. Hiervoor is een deel van de subsidie bedoeld voor het wendbaar en weerbaar maken en houden van de Enschedese cultuursector. Deze aanvragen zijn de afgelopen maanden ingediend en beoordeeld. Wethouder Jeroen Diepemaat is verrast over het aantal ingediende aanvragen. “Er bleek veel animo te zijn voor deze regeling. Er zijn meer aanvragen binnengekomen dan dat er geld beschikbaar is. In de aanvragen is de veerkracht, ambitie en passie van de sector goed terug te lezen.”

Wendbaar en weerbaar

Het budget voor wendbaar en weerbaar is verdeeld in drie categorieën:

  • Kleinschalige projecten met een beschikbaar budget van € 84.500,-
  • eenjarige projecten met een beschikbaar budget van € 225.000
  • grootschalige projecten met een beschikbaar budget van € 275.000. 

Alle ingediende projecten zijn de afgelopen weken beoordeeld. Bij de kleinschalige projecten ging dit via een pitchprocedure, waarbij de deelnemers elkaars aanvragen beoordeelden. Twee externe adviescommissies hebben de aanvragen voor eenjarige en grootschalige projecten beoordeeld. De projecten zijn beoordeeld op vijf criteria:

  1. is het probleem duidelijk genoeg beschreven
  2. is het project innovatief
  3. draagt het bij aan het wendbaar en weerbaar maken van de culturele sector
  4. wordt er samengewerkt met partijen binnen en buiten de culturele sector
  5. is het project haalbaar 

Bij kleinschalige projecten is nog budget voor een tweede aanvraagronde in augustus. Een volgende ronde voor de eenjarige en grootschalige projecten is er voor nu nog niet.

Kleinschalige projecten

Voor de kleinschalige projecten (subsidiebedrag tot € 10.000) zijn 28 aanvragen ingediend. De aanvragers van deze projecten zijn divers: culturele instellingen, amateurkunstverenigingen en zzp’ers. Het gaat om uiteenlopende en bijzondere projecten, zoals de virtuele beeldentuin op het Van Heekplein, een online-platform voor het boeken van regionale artiesten en de Buitenbieb die met een bakfiets naar de mensen toe komt. Negen projecten krijgen een subsidie.

Eenjarige projecten

Voor eenjarige projecten (subsidiebedrag € 10.000 - € 45.000) zijn 9 aanvragen ingediend met een totaalbedrag van € 318.550. Dit was ruim boven het beschikbare budget van € 225.000. Vijf projecten hebben een subsidie gekregen. KING’S MEN kreeg subsidie voor een flexibeler concept voor de theaterproducties en bijbehorend verdienmodel. Foundscape Orchestra voor het ontsluiten, in samenwerking met een brede groep zzp’ers, online gebouwen met een combinatie van geluidskunst, architectuur, vormgeving, techniek, video en virtual reality. Ook Consensus Vocalis, Metropool en Wilmink Project Orkest krijgen subsidie.

Grootschalige projecten

Voor grootschalige projecten (subsidiebedrag 45.000 - € 100.000) zijn 14 aanvragen ingediend met een totaalbedrag van € 1.119.475. Ook dit was ruim boven het beschikbare budget van € 275.000.

Vijf projecten hebben subsidie gekregen. Booster Festival, Concordia en PLANETART zetten in op het versterken van de hybride programmering. Hiermee wordt ingespeeld op bijvoorbeeld beperkende coronamaatregelen, maar wordt ook de zichtbaarheid van het Enschedese cultuuraanbod vergroot. De Theatermakerij wil door middel van co-creatie haar bedrijfsvoering structureel versterken. Kaliber wil haar online omgeving doorontwikkelen met een virtuele muziekstudio.

Carin Reinders, de voorzitter van de adviescommissie: “Bij het lezen en beoordelen van de aanvragen werden we enthousiast over de creativiteit en de kwaliteit van de voorstellen. We hebben de nodige interessante discussies gehad maar zijn uiteindelijk wel tot een unaniem advies gekomen”.