30 Europese steden op bezoek in Twente

Meer dan 30 Europese steden (o.a. Londen, Warschau, Nantes, Barcelona en Lissabon) hebben afgelopen week Twente bezocht. Twente was van 11 t/m 13 april gastheer voor het gezaghebbende Europese netwerk EUROCITIES.

TV Enschede FM was ook aanwezig en maakte een reportage. Het verslag loopt door onder de video.

Reportage: Ambtenaren uit heel Europa naar congres in Enschede (TV Enschede)


Gedurende drie dagen werd met elkaar gesproken over de economische kracht van steden door samenwerking te zoeken tussen kleine en grote bedrijven, de overheid en kennisinstellingen. Ook het Ministerie van BZK was aanwezig om steden uit te nodigen om inhoud te geven aan de Urban Agenda, de uitdagingen en vraagstukken van Europese steden voor de toekomst. EUROCITIES is het netwerk dat de samenwerking tussen steden in gang zet en hiervoor ook steun van de Europese Commissie vraagt.

Verslag van de conferentie


Op maandag kregen de ambtenaren uit de Europese steden een introductie van projecten, belangrijke spelers en instellingen in Twente. In de ochtend was er een workshop over Creathons. Tijdens de openingssessie vertelden Onno van Veldhuizen (burgemeester van Enschede) en Kees Eijkel (directeur Kennispark) meer over de cultuur en het innovatieve ecosysteem van Twente. Hierna werden de deelnemers opgesplitst voor workshops op locatie. De Europese ambtenaren bezochten HTSP Thales in Hengelo, CeeCee, de Risk Factory op Twente Airport, het nieuwe Medisch Spectrum Twente en de Performance Factory in Bothoven Noord.

Opbrengst van dinsdag

Op dinsdag introduceerde Nicolaas Beets het “Pact van Amsterdam” dat op 30 mei 2016 gesloten gaat worden over “The Urban Agenda”. Het Pact heeft als doel om een dialoog op gang te brengen tussen steden, de Europese Commissie en de nationale overheden rondom 12 thema’s, waarvan 4 thema’s erg interessant zijn en prioriteit hebben voor het Economic Development Forum.
Deze specifieke thema’s zijn de circulaire economie, digitalisering, innovatief inkopen en energie transitie; en deze zijn ook onmiskenbaar verbonden met de economische agenda van de steden. De deelnemers van de conferentie zien deze thema’s als een kans; niet alleen voor het voeren van een dialoog op meerdere niveaus, maar ook als een mogelijkheid tot samenwerking tussen steden en bedrijven.


De steden hebben besloten om het “Pact van Amsterdam” te onderschrijven en om samen te werken op de verschillende thema’s en pilots verder te ontwikkelen. EUROCITIES kan dit ondersteunen en helpen meer concreet uit te werken. De steden spreken af bij te willen dragen aan deze meer gerichte samenwerking van groepen steden op concrete onderwerpen. Concrete voorbeelden op de conferentie kwamen van onder andere Barcelona. Die vertelde over de rol die Telefonica speelt in het accelereren van start-ups door daarin te investeren en coaching aan te bieden. In Gotenburg is de gemeente actief met het ondersteunen van bedrijven die inhoud geven aan het hergebruik van goederen. In Helsinki is het maritieme cluster actief met het verbinden van de zware industrie van scheepsbouw met MKB bedrijven met nieuwe producten uit de ICT-industrie. Groningen is innovatief bezig met het anders inrichten van inkoop door te werken met vaste contactpersonen voor inhoudelijke terreinen zoals de inrichting van de openbare ruimte of op het terrein van zorg. Eindhoven en Amsterdam nemen deel aan een internationale samenwerking met Philips op het terrein van energiezuinige en slimme verlichting van de openbare ruimten. Lissabon is zeer actief op het ter beschikking stellen en benutten van open data door bedrijven en kennisinstellingen. EUROCITIES gaat met de steden nog voor de zomervakantie de onderlinge samenwerking op de thema’s organiseren.

Conclusies van woensdag


Op woensdag bespraken de deelnemers verschillende met elkaar samenhangende aspecten van het regionale innovatie ecosysteem. Conclusie is dat op het niveau van de stad/regio een sterkte/zwakte analyse moet worden gemaakt en op basis daarvan acties worden bepaald voor versterking van het ecosysteem. Het netwerk kan de aanpak ondersteunen door kennisuitwisseling en lobby op basis van gemeenschappelijke kenmerken. Dit alles is gericht op versterking van de positie van steden en hun partners met als doel het verbinden van kennis, maatschappelijke vraagstukken en bedrijvigheid. De noodzakelijke rol van de steden behoeft prioriteit op lokaal/regionaal niveau, alsmede een sterke positie in de Europese agenda. Afgesproken is om dit in de volgende gezamenlijke bijeenkomst van de werkgroepen innovatie en Enterprises and SME verder uit te werken en op te pakken.