Aandacht voor elkaar

wethouder Van de Berg legt bloemen op de gedenkplek
14 oktober 2020

Op 6 oktober 2020 is een landelijk initiatief gestart om in deze moeilijke periode meer aandacht te hebben voor elkaar.

Door het coronavirus is er veel veranderd. Het zijn moeilijke tijden voor iedereen. Veel mensen voelen zich eenzaam, of maken zich zorgen om hun eigen gezondheid of die van iemand anders. Aandacht hebben voor elkaar helpt. Tot het einde van het jaar wordt er landelijk aandacht gegeven aan de moeilijke periode waarin we nu zitten.

Crematoria Twente organiseerde op 6 oktober een moment om bij dit verdriet stil te staan en de gevolgen die mensen ervaren door corona. Loco-burgemeester Niels van den Berg legde bloemen bij de corona herdenkingsplek van Crematoria Twente, locatie Enschede. Regine Hilhorst -de dichteres van het gedicht dat bij de gedenkplek staat- heeft haar gedicht voorgedragen ondersteund door een korte muzikale omlijsting door musicus Hannah Wit.

Loco-burgemeester van den Berg: “Het is goed dat er ook lokaal aandacht wordt besteed aan afscheid nemen in deze coronacrisis. Het is een zorgelijke tijd, en zeker ook in de week van de eenzaamheid is het goed om aandacht te hebben voor elkaar. Zeker voor de mensen in onze omgeving die iemand moeten missen. Het sociale contact wordt bemoeilijkt door allerlei coronamaatregelen. Het is belangrijk dat we naar elkaar omkijken.” De loco-burgemeester complimenteerde Crematoria Twente met het initiatief en benadrukte dat het gemeentebestuur meeleeft met iedereen die afscheid heeft moeten nemen van een dierbare sinds de uitbraak van de coronacrisis.