Aangepast voorstel nieuwbouw zwembad Het Diekman

23 mei 2019

Bouw twee nieuwe baden en Slagman tot 2028 open

Het college van B&W stelt aan de raad voor om te kiezen voor een aangepast scenario voor de bouw van het zwembad op Het Diekman. Vooral door fors stijgende bouwkosten is het oorspronkelijke plan niet meer haalbaar binnen de vastgestelde financiële kaders. Deze omstandigheden zijn niet te beïnvloeden, maar de bouw van een nieuw zwembad is nog steeds heel goed mogelijk. Een zwembad dat toekomstbestendig, duurzaam en financieel te realiseren is en waarbij zwemwater bereikbaar is voor iedereen. In het aangepaste scenario worden op Het Diekman twee nieuwe baden gebouwd: een sportbad (25x15,4 m) en een warmwaterbad (25x10 m). Het Slagman blijft dan nog tot 2028 open en voorziet in de behoefte aan een wedstrijdbad (25x14 m). Bij nieuwbouw op Het Diekman wordt met uitbreidingsmogelijkheden rekening gehouden.

Zwemwater bereikbaar voor iedereen

Het doel van de Zwembadvisie is niet veranderd. Het college vindt dat zwembaden een belangrijke maatschappelijke rol vervullen als het gaat om zwemlessen, het werken aan een gezonde leefstijl en activiteiten van verenigingen en doelgroepen. Op een manier die toekomstbestendig, duurzaam en financieel te realiseren is en waarbij zwemwater bereikbaar is voor iedereen.

Wel is het van maatschappelijk belang dat de juiste afwegingen worden gemaakt. Er zijn verschillende dilemma’s en risico’s die aanleiding geven tot het kiezen van een aangepast scenario:

Kostenstijging

De ontwikkelingen in de markt vragen om fundamentele keuzes. Met name als gevolg hiervan komt een doorberekening uit op een kostenstijging van bijna 20%. Dit geldt voor alle bouwprojecten, maar vanwege de beperkte markt rondom zwembadontwikkelaars nog specifieker voor de realisatie van een zwembad.  

Aangepaste bezoekersprognose

De raming van de bezoekersaantallen laat een verandering zien ten opzichte van 2017. Er wordt een toename verwacht van banenzwemmers en het aantal bezoekers dat voor het warmwaterbad komt, zoals ouderen en revaliderende mensen.  Een afname wordt verwacht bij het aantal verenigingsleden en leszwemmers. De afgelopen twee jaren laat een sterkere daling zien dan was verwacht. Deze prognose heeft ook een nadelige invloed op de te verwachten inkomsten.

Fiscaal

Ook de landelijke btw-regeling voor sportvoorzieningen is per 1 januari veranderd. Op dit moment is nog onzeker hoe dat gaat uitpakken. De regeling kent voorwaarden waardoor er onzekerheid bestaat over de omvang van de financiële compensatie.

Het Slagman langer open

Met het langer openhouden van het Slagman wordt wel het maximale gehaald uit de grondige renovatie die in 2011 in het Slagman is gedaan. Bovendien wordt de temperatuur van het water aangepast naar 27 ˚C. Voorlopig wordt dus geen volwaardig wedstrijdbad gerealiseerd.  Wedstrijden kunnen met dispensatie worden gespeeld. Een besluit over het bouwen van een wedstrijdbad is rond 2025/2026 opnieuw aan de orde. Na 2028 zouden namelijk grote investeringen in het Slagman nodig zijn.

Planning

Door de tijd die de onderzoeken het afgelopen jaar hebben gevraagd is realisatie van een nieuw bad in 2021 niet meer haalbaar. Uitgegaan wordt nu van oplevering in 2022.