Aanpak Kotkampweg

verkeerssituatie aan de Kotkampweg
12 mei 2020

De aanpassingen aan de Kotkampweg ter hoogte van de sportvelden gaan voor de zomer in uitvoering.

Aannemer Heijmans is geselecteerd voor deze opdracht. De reconstructie wordt door Vitens aangegrepen om ook waterleidingen in dit deel van de straat te vervangen.

De aanpassing aan de weg houdt in dat het parkeren aan een zijde wordt gecreëerd en aan de zijde van Tex Town Tigers een parkeerverbod komt. De ‘slinger’ gaat eruit en er komen twee extra drempels in de straat. De aanpassingen moeten voor fietsers en voetgangers de veiligheid vergroten.

Met de aangrenzende verenigingen wordt contact onderhouden over de fasen van uitvoering. De sportlocaties blijven tijdens de werkzaamheden via omleidingen bereikbaar.