Aanpak opruimen herfstbladeren in Enschede

03 november 2016

Net als vorig jaar worden in Enschede in twee rondes de herfstbladeren opgeruimd. De eerste ronde in november of december en de tweede ronde begin 2017.

De gemeente Enschede probeert de overlast en onveiligheid door vallende bladeren zoveel mogelijk te beperken. Bij het opruimen van blad ligt de prioriteit bij de verkeersveiligheid. Hoofdwegen en hoofdfietspaden worden als eerste bladvrij gemaakt. Meldingen over herfstbladeren worden dan ook alleen in behandeling genomen als het gaat om onveilige situaties. Daarnaast worden bewoners via informatieborden extra geïnformeerd over het moment waarop het blad in hun wijk wordt opgeruimd.

Werkwijze gemeente

Tijdens de bladvalperiode verzamelt de gemeente het gevallen blad op daarvoor geschikte plekken in de wijk. Op het moment dat het meeste blad van de bomen is gevallen wordt het blad vervolgens machinaal opgehaald. De gemeente maakt vanaf dit jaar gebruik van borden om aan te geven wanneer in een wijk het blad wordt opgehaald. Deze borden worden aan het begin van de wijk geplaatst op hoofdwegen. Het bladruimen wordt beperkt tot twee inzamelrondes. De veiligheid van de openbare ruimte blijft daarbij altijd belangrijk. De gemeente neemt bij onveilige situaties maatregelen.

Wat bewoners zelf kunnen doen met het blad

In de week dat het blad in een wijk wordt verzameld, kunnen bewoners bladeren op de verzamelplaatsen of op de grasstrook neerleggen. Dat kan voor zowel bladeren uit eigen tuin (als de groene container vol zit of er geen mogelijkheid is voor een composthoop) als voor blad dat bewoners verzamelen bij bijvoorbeeld het zelf bladvrij maken van de straat.

Belangrijk is daarbij dat er niet te hoge bladhopen worden gemaakt en dat er wat afstand wordt bewaard tot de bomen. Anders kan de machine die het blad opraapt er niet goed bij en blijft het alsnog liggen. Belangrijk is ook dat er geen takken bij het blad zitten, omdat deze de machines beschadigen. Er worden net als vorig jaar geen bladkorven meer geplaatst. Ook wordt blad dat buiten de ophaalweek in de openbare ruimte wordt neergelegd, niet opgehaald.

Waarom deze aanpak?

Deze nieuwe aanpak is een onderdeel van het traject “veranderen en bezuinigen in de openbare ruimte”. Alle informatie hierover is te vinden op: www.enschede.nl/veranderingenopenbareruimte