Actie steenbreek in Noord

02 oktober 2019

Door de klimaatveranderingen kijken mensen met andere ogen naar de omgeving. Wat gebeurt er met de natuur? Hoe speel ik hierop in? De gemeente is daarom het project “steenbreek” gestart.  

Het gaat hierbij om het verminderen van de vierkante meters verharding. Vele vierkante meters steen hebben een negatief effect op het welbevinden van mens, dier en natuur. Door het verwijderen hiervan kan water beter in de bodem zakken, stof beter worden opgevangen door groen en krijgen insecten, amfibieën, vogels en kleine dieren een groter en groener leefgebied.

Als de aarde opwarmt komen er meer extreem warme dagen. Door verstening van straten, pleinen en uw eigen tuin wordt het heet in de stad. Dat wordt hittestress genoemd. Om de hittestress te verminderen en om te zorgen dat het regenwater beter in de bodem kan doordringen draagt het Stadsdeelbeheer graag een steentje bij. Dit gebeurt door op voetpaden een deel van de verharding te verwijderen. Op het overgebleven deel van het voetpad wordt halfverharding zoals grind, gebroken puin en gebroken natuursteen aangebracht. Deze laag laat water door en voorkomt opstaande tegels. Vooral de lanen met lindebomen zorgen vaak voor boomwortelschade, waarbij de wortels de lanen beschadigen. Om deze reden zijn de voetpaden aan de Zwaluwstraat en de Fazantstraat aangepakt en is boomwortelschade verleden tijd. Een ander voordeel van halfverharding is dat het struikelrisico kleiner wordt en er sprake is van een natuurlijke uitstraling. 

U kunt als bewoner ook een steentje bijdragen aan een groenere wereld. Tegel eruit, plantje of gras erin, want elke meter telt.