Actieplan Jongerenoffensief Twente in finale ESF Award 2017

12 oktober 2017

Het Jongerenoffensief Twente is door het Agentschap Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) als een bijzonder project gekwalificeerd, mede doordat het activiteiten ontwikkelt met ESF-subsidie, daarom is het project genomineerd voor een landelijk ESF Award.

De Twentse gemeenten zetten zich extra in voor het bestrijden van jeugdwerkloosheid, in nauwe samenwerking met Werkplein Twente. Om het actieplan Jongerenoffensief te kunnen bekostigen, is het project opgevoerd voor ESF-subsidie.

Om de uiteindelijke Award 2017 te winnen, is door het Agentschap Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een stemronde georganiseerd. Op de Facebookpagina van het Agentschap SZW staan de tien promotiefilmpjes van de finalisten online. De hele maand oktober kan gestemd worden op het favoriete project.