Actuele wegwerkzaamheden gemeente Enschede

14 oktober 2020

Op diverse plekken werkt de gemeente de komende periode aan de weg.

Werkzaamheden Molenstraat

Vanaf maandag 26 oktober gaat de schop in de grond in de Molenstraat en is de straat deels afgesloten voor doorgaand verkeer. De Molenstraat is een belangrijke schakel in de F35 en wordt daarom ingericht als fietsstraat. De Molenstraat valt onder het Centrumkwadraat. Met het oog op nieuwe woningen die in de toekomst worden bijgebouwd én om een betere verbinding met het station vanuit de noordzijde te creëren is er besloten de Molenstraat grondig aan te pakken. Er komt meer groen en meer ruimte voor de voetganger en fietser, waarbij bestemmingsverkeer de stad goed kan bereiken. De werkzaamheden vinden in fases plaats en er wordt gestart met gedeelte tussen de Deurningerstraat tot aan de Wenninkgaarde.

Werkzaamheden Hoge Bothofstraat

Ook aan de Hoge Bothofstraat wordt er op 26 oktober gestart met werkzaamheden. De herinrichting van deze straat stond al langer op de planning en is al deels gerealiseerd. De gemeente Enschede heeft als wens van de Hoge Bothofstraat een veiligere, groene weg te maken. De maximumsnelheid op de gehele Hoge Bothofstraat wordt verlaagd van 50 naar 30 kilometer per uur. Fietsers krijgen een eigen strook op de rijbaan, voetgangers krijgen meer ruimte en er is meer ruimte voor groen. Bij de herinrichting van de Molenstraat houdt de gemeente rekening met door de buurt aangedragen knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid. De werkzaamheden duren ongeveer 6 weken.

Verkeersmaatregelen

Noodzakelijke werkzaamheden brengen helaas overlast met zich mee. Door goed te plannen en de werkzaamheden op elkaar af te stemmen, proberen we deze overlast tot een minimum te beperken. Aangezien sommige werkzaamheden kort duren en andere werkzaamheden lang duren, is het helaas onvermijdelijk dat werkzaamheden elkaar overlappen. Daarom treft de gemeente verschillende matregelen om het verkeer in goede banen te leiden.

Verkeer binnen en van buiten de stad wordt verleid om alternatieve routes te nemen, bijvoorbeeld rondom de randen van de stad. Ook worden enkele verkeerslichten anders ingesteld om de doorstroming te bevorderen. Volg bovendien altijd de omleidingsroutes en voorkom onnodige extra overlast.

Bekijk het actuele overzicht van alle wegwerkzaamheden in de gemeente Enschede via www.enschede.nl/wegwerkzaamheden