Afsluiting hoofdrijbaan N737 Enschede-Deurningen (Vliegveldstraat) van 24 tot en met 27 november

14 november 2017

Rotonde voor verbetering veiligheid en doorstroming verkeer.

De provinciale weg N737 Enschede-Deurningen (Weerseloseweg/Vliegveldstraat) is door de aansluiting van de nieuwe rotonde afgesloten van vrijdag 24 november 18.00 uur tot en met maandag 27 november 07.00 uur. De afsluiting geldt vanaf de bebouwde komgrens Enschede (ter hoogte van de Braadweg) tot de aansluiting N342 (Frans op den Bult). De omleidingsroute wordt met borden aangegeven en is te zien op www.bereikbaar.overijssel.nl.

Rotonde

Tijdens de wegafsluiting wordt de nieuwe rotonde op de provinciale weg aangesloten. De rotonde vervangt het kruispunt N737 Oude Vliegveldweg. Met de rotonde zorgen de provincie Overijssel en de gemeenten Enschede en Dinkelland voor het verbeteren van de verkeersveiligheid en doorstroming naar de ingang van bedrijventerrein Technology Base en Twente Airport. De N737 is een drukke weg met per dag zo’n 17.000 motorvoertuigen. Naar verwachting stijgt dit naar circa 20.000 door een toename van de economische bedrijvigheid.

Cementloos

De rotonde, gebouwd door aannemingsbedrijf Reef Infra uit Oldenzaal, is de eerste rotonde in Europa die geheel cementloos is gemaakt. Bij de productie is er daardoor tot 70% minder CO2-uitstoot. Hiermee is in totaal 67.500 kg CO2 bespaard. Dit komt overeen met de uitstoot van een personenauto die ruim 636.750 kilometer heeft afgelegd (zo’n 15 rondjes om de aarde). Andere voordelen zijn dat de rotonde beter bestand is tegen het indringen van zuren en veel vrachtverkeer, een kortere bouwtijd heeft en materiaalbesparing op de hoeveelheid bewapening.

De provincie stimuleert innovaties en toepassing van CO2-arme technologieën en producten, zoals energieneutrale openbare verlichting via zonnepanelen en cementloze bermverharding (grasbetonstenen) langs provinciale wegen. “Wij werken samen met bedrijven om duurzaamheidswinst te bereiken. Met deze rotonde leveren we weer een mooie bijdrage aan de vermindering van CO2-uitstoot”, aldus gedeputeerde Bert Boerman, verantwoordelijk voor Mobiliteit, Water en Sociaal in de provincie Overijssel.

Vervolgwerkzaamheden

Vanaf 27 november worden de oude delen van de N737 opgeruimd en het westelijk fietspad verschoven in de richting van de weg. In 2018 en 2019 wordt groot onderhoud uitgevoerd aan de gehele N737 vanaf de bebouwde komgrens Enschede tot de rotonde in Deurningen. Bij de aanpak van deze weg wordt de markt uitgedaagd om met innovatieve toepassingen te komen voor onder andere slimmere verkeerslichten, veiligere kruispunten, verlichting zonder stroom of meer hergebruik van bestaande materialen. De aanbesteding gaat naar verwachting begin 2018 van start. Kijk voor meer informatie over de vervolgwerkzaamheden aan de N737 op www.overijssel.nl/n737.