Airforce Festival binnen geluidsnorm

05 augustus 2019

Airforce Festival, dat op zaterdag 3 augustus op Vliegveld Twenthe Evenementenlocatie plaatsvond, is binnen de geluidsnorm gebleven.

De gemeente controleert of de organisator van het evenement zich aan de regels uit de vergunning houdt door tijdens het festival geluidsmetingen uit te voeren. Deze geluidsmetingen hebben uitgewezen dat de norm van 70dB(A) niet is overschreden. Geluidsmetingen vinden plaats op de gevels van gevoelige gebouwen in de nabijheid van het festival. De maximale geluidsnorm is 70 dB(A) op de gevel van deze gebouwen op een hoogte van 1,5 meter. Het gaat hierbij om de gevel die gericht is op de geluidsbron.  

Kaart met geluidsmetingen Airforce Festival

Kaart met geluidsmeting rondom Vliegveld Twenthe Evenementenlocatie tijdens Airforce Festival