Armoede: samen de schouders eronder

18 oktober 2017

“De inkt van jullie handtekeningen is inmiddels opgedroogd, dus jullie kunnen niet meer terug,” grapte moderator Leo Boeding bij aanvang van de conferentie ‘Samen de Schouders Eronder’, op woensdag 11 oktober.

Boeding verwees naar het pact ‘Samen Armoede de Baas’, dat vlak voor de zomer is getekend door veel maatschappelijke partners in de stad. Samen werken zij aan vraagstukken over armoede en schuldhulpverlening.

In de actiestand

Met het pact nog vers in het geheugen, gingen de maatschappelijke partners tijdens de vervolgconferentie gezamenlijk aan de slag om een plan van aanpak uit te werken. Vertegenwoordigers van o.a. de Wijkteams, scholen, Humanitas, Alifa, Stadsbank, Schuldhulpmaatjes, Kledingbang, tal van bedrijven en de gemeente gingen in de actiestand.

Zoals met het thema ‘vroegsignalering voor de werkgever’. Bibian Oude Elferink van groenbedrijf Axent Groen hield een sterk verhaal over vroegsignalering van schulden bij werkgevers. Wat doet zij bijvoorbeeld als ze merkt dat medewerkers in de schulden komen? Of als er loonbeslag wordt gelegd?

Eerste resultaten

Voor deze en andere thema’s zijn er werkgroepen gevormd om zo gestructureerd te werken aan het gezamenlijke doel: armoede de baas worden. De contouren van de aanpak beginnen zich al af te tekenen. Op 11 december is de volgende bijeenkomst; dan worden de eerste resultaten aangeboden aan wethouder Patrick Welman.