Beëindiging contract Zorgcentrum Samen Sterk

10 april 2019

Gemeente Enschede heeft op 1 maart 2019 het contract met Zorgcentrum Samen Sterk beëindigd.

Uit onderzoek is gebleken dat dit zorgcentrum ernstig tekortschoot in de kwaliteit van geleverde ondersteuning. De beslissing is definitief en alle cliënten zijn hierover direct per brief geïnformeerd. Wijkteammedewerkers zijn in gesprek met de betreffende cliënten om een structurele, passende oplossing te zoeken. In de afgelopen periode hebben de wijkteams hun uiterste best gedaan om de gedupeerde cliënten tijdelijk bij een zorgaanbieder onder te brengen. Livio en de Posten konden deze ondersteuning bieden.

Zorgcentrum Samen Sterk was sinds 2017 gecontracteerd voor maatwerkvoorzieningen alle leeftijden. In het derde kwartaal van 2018 had de zorgaanbieder 46 Wmo-cliënten met Ondersteuning Zelfstandig Leven (OZL) en/of Ondersteuning Maatschappelijke Deelname (OMD) in de gemeenten Enschede (41), Hengelo (4) en Oldenzaal (1). Sinds 1 januari 2019 was Samen Sterk gecontracteerd voor ondersteuningsbehoeften Wmo.