Beëindiging van de Tegemoetkoming Eigen Risico

15 november 2018

Sinds 2015 kent de gemeente Enschede de regeling Tegemoetkoming Eigen Risico.

Dit houdt in dat inwoners die het eigen risico van € 385 per jaar voor de ziektekostenverzekering volledig moeten betalen, bij de gemeente een tegemoetkoming kunnen aanvragen van € 100. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten deze regeling met ingang van 2019 te laten vervallen. Er kunnen dus over het kalenderjaar 2019 geen aanvragen meer worden ingediend.

Aanvragen over kalenderjaar 2018 nog mogelijk tot 1 juli 2019

Het kan voorkomen dat u in het begin van 2019 nog een nota krijgen voor het eigen risico, die betrekking heeft op 2018. Die kunt u nog tot uiterlijk 1 juli 2019 indienen.

U komt in aanmerking voor deze tegemoetkoming als u:

  • een inkomen hebt van maximaal 120% van het sociaal minimum
  • èn niet aanvullend verzekerd bent (Garant Verzorgd 3) in de collectieve zorgverzekering voor minima bij Menzis
  • èn kunt aantonen (met een vergoedingenoverzicht van uw verzekering) dat u het eigen risico over 2018 helemaal hebt gebruikt.

Tegemoetkoming Eigen Risico over 2018 aanvragen

U kunt het aanvraagformulier voor de tegemoetkoming in het eigen risico aanvragen

  • per mail via onder vermelding van  ‘tegemoetkoming eigen risico’
  • telefonisch via het nummer 053-4817800

Bij het aanvragen van dit formulier wordt gevraagd naar uw Burgerservicenummer.