Beek stroomt door Cromhoffbleek

15 juli 2016

Donderdag 14 juli heeft wethouder Jeroen Hatenboer de sluis geopend voor de beek door de Cromhoffbleek.

De afgelopen 14 jaar is gewerkt aan de Zuiderval. Aan de bleek zelf is de afgelopen 2 jaar gewerkt. De beek zorgt ervoor dat het regenwater van de hele Zuiderval gereguleerd wordt afgevoerd.

De aanleg van de beek is de ontbrekende schakel in het waterplan uit 2004 voor de Zuiderval. Dit plan verzorgt de berging van het water van de bebouwing van de Zuiderval. Ook de toenemende pieken in de regenwaterafvoer kunnen hiermee worden verwerkt. De beek zorgt eveneens voor verlaging van het te hoge grondwaterpeil.

Het water uit deze beek stroomt uiteindelijk via de Zweringsbeek en het Twente kanaal naar de IJssel.  

Verhogen kwaliteit woonomgeving

Uitgangspunt voor het ontwerp van het lintvormige Cromhoffbleek zijn de oude bleekstructuren die als restanten in het bos lagen. Op deze manier draagt het naast  waterbergingsdoelen ook bij aan de kwaliteit van de woonomgeving.  

Het project is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met het Waterschap Vechtstromen. Destijds heeft het waterschap subsidie verstrekt voor afkoppeling van regenwater van het riool naar de beek. De regen die hier valt zorgt dus niet meer voor wateroverlast in de lagere delen van Enschede.  Met de realisatie van de beek is 8,5 hectare Zuiderval afgekoppeld van het riool en wordt er 1200 m3 water geborgen. Bij de ontwikkeling van het Janninkkwartier komt er in de toekomst nog 2,5 ha bij.

De waterberging van het Cromhoffpark is onderdeel van de Watervisie van de gemeente Enschede.

Het Cromhoffbleek is onderdeel van een groene zone die loopt vanaf het Cromhoffpark (Zuiderval) tot het Zweringbeekpark langs A 35 bij Ruwenbosch.  

Op de foto’s Jeroen Hatenboer en Nettie Aarnink lid van dagelijks bestuur van het Waterschap