Beveiliging persoonsgegevens bij gemeente Enschede op orde

De gemeente Enschede beschermt de privacy van haar inwoners goed.

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft in 2015 bij dertien gemeenten onderzocht hoe veilig zij om gaan met Suwinet: een landelijk portal dat sociale diensten gebruiken om inkomens- en verzekeringsgegevens van inwoners te controleren. De Autoriteit Persoonsgegevens constateerde dat de procedure rond beëindigen en wijzigen van autorisaties onvoldoende was beschreven in het beveiligingsplan. De procedure is in Enschede wel aanwezig en wordt correct uitgevoerd. Het was echter niet opgenomen in het beveiligingsplan. Dit is inmiddels wel gebeurd en de procedure is nu onderdeel van beveiligingsplan.

De gemeente voldoet verder aan alle zeven door de Autoriteit Persoonsgegevens onderzochte normen.

In het najaar van 2015 deed de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een vergelijkbaar onderzoek en concludeerde eveneens dat de gemeente Enschede voldoet aan alle zeven onderzochte normen.

Patrick Welman, wethouder Economie en Werk: “Ik ben blij dat wij de bescherming van persoonsgegevens op orde hebben. Het is goed dat de Autoriteit Persoonsgegevens alert is en ons gewezen heeft op dit manco en dat we dat nu hebben hersteld.”