Bijeenkomst over gezondheid voor senioren

15 november 2017

Hoe kunnen ouderen zo lang mogelijk gezond blijven? Die vraag staat centraal op de bijeenkomst van het Plaatselijk Overleg Ouderen Bonden (POOB) Enschede op 17 november in Prismare (Roomweg 167 d). De bijeenkomst is bedoeld voor alle senioren en is van 14.00 tot 16.30 uur (inloop vanaf 13.45 uur en gratis toegang).

Volgens Hanny Flore, voorzitter van het POOB, is het belangrijk dat senioren weten waar ze in Enschede terecht kunnen met hun vragen. “Ouder worden gebeurt in fases, veel mensen zijn nog lang fit en vitaal. Het kan ook zo zijn dat je niet meer voor jezelf kunt zorgen en ondersteuning nodig hebt. Die laatste fase willen we allemaal natuurlijk zo lang mogelijk uitstellen.”

Programma

  • Gezondheidsonderzoek GGD onder ouderen door adviseur gezondheidsbevordering Jannet Visser.
  • Rol van de huisarts door Sonja Kooy.
  • Rol van de geriater in het MST door klinisch geriater MST Dr. M.C. Luyten.

Wijkteams Enschede

Meestal kunt u op eigen kracht of met hulp van familie of buren uw leven prima organiseren. Maar soms heeft u hulp nodig. De wijkteams in Enschede zijn er voor uw ondersteuningsvragen. Zij houden iedere werkdag van 9.00 tot 10.00 uur spreekuur in de wijk. U kunt ook bellen: 053 481 7900. Meer informatie vindt u op www.wijkteamsenschede.nl. Op deze site vindt u ook informatie over activiteiten en voorzieningen in uw wijk.

Lang zult u wonen

Woont u prettig in het huis en de buurt waar u nu woont en wilt u daar ook graag blijven wonen? Op www.langzultuwonen.nl vindt u tips en adviezen om uw woning veiliger en comfortabeler te maken.