Bijentelling 2021

14 april 2021

Tel op zaterdag 17 of zondag 18 april een half uur de bijen in uw tuin of op uw balkon

Wat zoemt er in uw achtertuin?

Denkt u bij ‘bij’ aan een vriendelijk geel-zwart insect? Dan weet u vast niet dat in Nederland bijna 360 soorten wilde bijen voorkomen. Wij willen graag weten waar ze wonen en met hoeveel ze zijn zodat we ze beter kunnen helpen.

Doe mee!

De helft van alle bijensoorten is bedreigd. Ook voor ons heeft dit grote gevolgen want 80% van de eetbare gewassen is namelijk afhankelijk van bestuiving. Hoe meer we over bijen weten, hoe beter we de bij kunnen helpen. Daarom vragen we iedereen om mee te doen aan het landelijk bijenonderzoek. Meedoen is makkelijk, ook als u niet zoveel van bijen weet. Nederland Zoemt neemt u stap voor stap mee bij het herkennen van de 20 bijensoorten die u in uw tuin of balkon kunt tegenkomen.

Hoe werkt het?

Tel op zaterdag 17 of zondag 18 april een half uur de bijen in uw tuin of op uw balkon. Doe dit op een zonnig -of in ieder geval droog- moment. Loop rustig één rondje door uw tuin heen en noteer alle soorten en aantallen die u ziet.  Uitgeteld? Ga naar: www.nederlandzoemt.nl/doe-mee/bijentelling/ en voer daar uw resultaten in.

Enschede is bij-vriendelijk

Het voortbestaan van bijen staat door het verdwijnen van leefgebieden door steeds meer verharding, maar ook door afname van (wilde) bloemen, onder druk. Daarom brengt Enschede op meerdere plaatsen wilde bloemen terug in de stad. Jaarlijks leggen we nieuwe bloemenlinten aan. We beheren het openbaar groen op verschillende plekken met ecologisch maaibeheer. Daarnaast hebben we speciaal voor inwoners de website www.groenblauwenschede.nl waar u kunt zien wat u kunt doen om de biodiversiteit in uw (voor)tuin of balkon te vergroten. Tot slot stimuleren we basisscholen om het schoolplein te vergroenen en de bij te helpen met bijenhotels en het inplanten van bloembollen.

Nederland Zoemt

Nederland Zoemt is een project van Landschappen NL, Natuur & Milieu, IVN, Naturalis, mogelijk gemaakt dankzij een extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij. Met Nederland Zoemt zorgen we voor structureel meer voedsel en nestgelegenheid voor wilde bijen.